TYDZIEŃ KODOWANIA 9-25 X

W dniach od 9 do 24 października uczniowie klas 4-8 kodowali, a więc także programowali. Przetwarzali informacje w postaci kodu, np. umownych znaków. Daną informację mogli zakodować, czyli zaszyfrować ją. W przypadku komputerów to właśnie za pomocą odpowiedniej sekwencji zaszyfrowanych wiadomości mogli wydać urządzeniu jakieś polecenie, by uzyskać określone działanie. Uczniowie programowali w środowisku Baltie, EdScratch i Python. Do tego celu wykorzystali robota Edison.
Na lekcjach matematyki uczniowie musieli odkodować ukryty rysunek. Stopień trudności był różny – niektórzy uczniowie odkodowywali rysunek rysując łamane, a niektórzy kolorując kwadraty. Jednak jedni i drudzy musieli wykazać się znajomością tabliczki mnożenia i/lub kolejnością wykonywania działań oraz umiejętnością dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia sposobem pisemnym.
Był to czas pełen nauki i zabawy ?

Galeria

Post Author: Magdalena Bukowska