DYREKCJA

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

:: mgr Dorota Skulska-Wittbrodt::

WICEDYREKTORZY

:: mgr Maria Śmiełowska-Bohn::

:: mgr Izabela Kudelska ::