DYREKCJA

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

:: mgr Maria Śmiełowska-Bohn ::

WICEDYREKTORZY

:: mgr Magdalena Bukowska ::

:: mgr Izabela Kudelska ::