STOŁÓWKA

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATY ZA STYCZEŃ 2020r.

od 02.01. do 08.01 – na konto Szkoły

od 02.01. do 08.01. – w kasie Szkoły

9 dni żywieniowych x 4,00 zł = 36,00 zł

OPŁATY ZA LUTY 2020r.
od 02.01.do 25.01. – na konto Szkoły

od 02.01.do 24.01. – w kasie Szkoły

20 dni  żywieniowych x 4,00 – 80,00 zł

UWAGA!!!

Każdego 26-go dnia miesiąca zamykane jest konto oraz kasa szkoły. Wpłaty dokonane po terminie zostaną zwrócone na konto, co jest jednoznaczne z wykreśleniem ucznia
z listy obiadowej w przyszłym miesiącu.

Nr konta Bankowego do wpłat za obiady:

29 1020 4900 0000 8502 3084 4658

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

PRZYKŁAD OPISU PRZELEWU

Anna Kowalska Ia obiady za I/2020.

Prosimy o zapoznanie się z „REGULAMINEM ZASAD FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ” umieszczonym na stronie internetowej szkoły.