ADMINISTRACJA

LP. PRACOWNICY ADMINISTRACJI IMIĘ I NAZWISKO
1. Główna Księgowa Krystyna Stolp
2. Kierownik Administracji Katarzyna Wysocka
3. Kierownik pływalni Piotr Wysocki
4. Specjalista d/s płac Elżbieta Pietrzak
5. Specjalista ds. sekretariatu Małgorzata Pocha
6. Specjalista ds.żywienia Barbara Marciniak
7. Specjalista ds. księgowości Anna Marszałkowska
8. Samodzielny referent Monika Grzęda
9. Samodzielny referent Renata Kucharzak
10. Inspektor BHP Krzysztof Kozłowski
11. Administrator sieci i e-dziennika Krzysztof Wachowiak