WOLONTARIAT

 

Magdalena Thiel-Sawczuk              magdalena.sawczuk@sp12gdynia.edu.pl

 

Rada Wolontariatu – rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący: Janek Pepliński, klasa 8a

Członkowie:

Julia Bobowska, klasa 7a
Iwan Lakisov, klasa 7b
Zuzia Laskowska, klasa 7c

 

 

Zasady organizacji wolontariatu w SP 12 w Gdyni

 1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, umożliwiając im udział w działaniach z zakresu wolontariatu.
 2. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 3. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego prowadzi Samorząd Uczniowski (rada wolontariatu) w porozumieniem z Dyrektorem Szkoły.
 4. Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu Szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej.
 5. Radę wolontariatu tworzą uczniowie z klas 7-8 (po jednym przedstawicielu z klasy).
 6. W szkole powołuje się z grona pedagogicznego koordynatora do spraw wolontariatu, który wspiera wolontariuszy w swych działaniach.
 7. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń klasy 7-8 po uzyskaniu pisemnej zgody co najmniej jednego rodzica/ prawnego opiekuna.
 8. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków.
 9. W naszej szkole wolontariusze mogą działać zarówno na rzecz wspólnoty szkolnej (wolontariat wewnętrzny), jak i poza nią na rzecz środowiska lokalnego (wolontariat zewnętrzny).
 10. Przykładowe działania w ramach wolontariatu wewnętrznego: pomoc w nauce, pomoc przy organizacji imprez na terenie szkoły, organizowanie imprez dla młodszych uczniów w ramach pracy biblioteki, sędziowanie na zawodach pływackich, pomoc w świetlicy i oddziałach przedszkolnych.
 11. Przykładowe akcje zewnętrzne: akcje dla gdyńskiego hospicjum (sprzedaż kalendarzy, rozdawanie ulotek, zbieranie datków do puszek– listopad i kwiecień), WOŚP (każdy sam się rejestruje za zgodą rodzica), pomoc w organizacji imprezy Runmageddon.
 12. Zaświadczenia o udziale w akcjach organizowanych poza szkołą uczeń dostarcza do koordynatora wolontariatu.
 13. Jeśli łączna liczba godzin będzie równa lub większa od 20, uczeń na koniec klasy 8 otrzymuje dodatkowe 3 punkty na świadectwie – bardzo przydatne w rekrutacji do szkoły średniej.
 14. Wszelkie informacje o wolontariacie będą umieszczane na stronie internetowej i profilu szkoły na fb.

Akcje

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni poszukuje wolontariuszy do pomocy podczas finału Pól Nadziei na Pomorzu, który odbędzie się dnia

14 kwietnia 2024 r. (niedziela).

Podczas akcji przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdyni wolontariusze będą zbierać środki na działalność domów hospicyjnych.

Zapisy u szkolnego koordynatora wolontariatu 
p. Magdaleny Thiel-Sawczuk.

Wolontariat organizowany jest przez Fundację Runmageddon.

Lokalizacja: Park Kolibki, Al. Zwycięstwa 291 81-525 Gdynia

Godziny wolontariatu:

sobota20 kwietnia 2024godz. 6:00 – 16:00
sobota20 kwietnia 2024godz. 13:00 -18:00
niedziela21 kwietnia 2024godz. 6:00 -16:00
niedziela21 kwietnia 2024godz. 13:00 -18:00

Ze względu na bardzo wczesne godziny i długie zmiany, zapraszamy uczniów razem z rodzicami.

Na czym polega Wolontariat? 
Każdy wolontariusz otrzymuje swoją przeszkodę… do nadzorowania! Czasem w grupie, a czasem w pojedynkę.
 
Biuro Zawodów: 
Tutaj zapraszamy osoby pozytywne, kulturalne, komunikatywne i dobrze zorganizowane!
 
Meta: 
Dla radosnych osób, które z uśmiechem przywitają naszych strudzonych walką zawodników Runmageddonu.

Depozyt: 
Potrafisz działać szybko i lubisz porządek? Nawet jak nie lubisz, to polubisz! 🙂


Co zapewniamy Wolontariuszom: 

 • całodzienne wyżywienie,
 • koszulkę oraz bandankę Runmageddon,
 • zniżki na start lub bony na odzież,
 • procesjonalną opiekę organizatorską,
 • ubezpieczenie NNW,
 • zaświadczenie o odbytym wolontariacie.

 

Zgłoszenie na Wolontariat

przez stronę internetową: www.runmageddon.pl/wolontariat

lub:

Jagoda (koordynator  wolontariatu)


Kornelia (administracja wolontariatu)

 

Zapraszamy wszystkich chętnych Wolontariuszy!

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Orszaku Trzech Króli w dniu 6 stycznia 2024 r.

Rozpoczęcie o godz. 11.30, Parafia NSPJ w Gdyni, ul. Armii Krajowej 46.

Zakończenie ok. godz. 13.30, Parafia Św. Antoniego –Wzg. Św. Maksymiliana, ul. Ujejskiego 40

Zgłoszenia drogą elektroniczną wyłącznie z rodzicami/opiekunami prawnymi do 3.01.2024 r.

Link do rejestracji: https://forms.gle/Kr7qTzFcKbxJ3zsf8

Wpisanie się wolontariusza na listę zobowiązuje go do obecności na kweście.

Hospicjum nie potwierdza zgłoszenia telefonicznie.

Koordynator akcji :  Kinga Mielnicka 501-769-915

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę
28 stycznia 2024 roku. 
W imieniu Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdyni zapraszamy do udziału w wolontariacie rodziców oraz uczniów i uczennice.
Nabór już wystartował i trwa do końca grudnia 2023r. 
Rekrutacja tylko online za pośrednictwem stron: 
Każdy wolontariusz otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie.
W zbiórce może wziąć udział każdy komu bliska jest pomoc innym i jednocześnie świetna zabawa. Wystarczy wypełnić prosty formularz rekrutacyjny. Szczegóły na stronie www.gdyniadlaorkiestry.pl

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni zaprasza Wolontariuszy do udziału w Kweście Listopadowej 2023, która odbędzie się w dniach 28.10.2023 oraz 1-2.11.2023 na cmentarzach komunalnych w Gdyni: cmentarz witomiński, przy ul. Spokojnej oraz w Kosakowie i Rumi.

Zgłoszenia udziału dokonuje się drogą elektroniczną wyłącznie z rodzicami lub opiekunami prawnymi do dnia 25.10.2023r. https://forms.gle/Ubc87N2a6dsGZyc28

Zgłoszenie udziału w kweście, zobowiązuje do obecności.

Ilość miejsc ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, zastrzegamy sobie prawo do zmiany dnia, godzin kwestowania po uprzednim uzgodnieniu z Wolontariuszem.

Hospicjum nie potwierdza zgłoszeń telefonicznie ani mejlowo.  Podsumowanie wyboru wysyłane jest automatycznie po wypełnieniu i zatwierdzenie formularza online.

Wszelkie pytania proszę kierować do: Kinga Mielnicka 501-769-915

Uwaga! Startuje akcja sprzedaży kalendarzy dla gdyńskiego hospicjum

Sprzedaż kalendarzy pod kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Witominie odbędzie się 8 października 2023 r.

Wszystkich chętnych zapraszamy do przyłączenia się w ramach wolontariatu. 

Zapisy u koordynatora p. Magdaleny Thiel-Sawczuk

 

Rusza nowy program wolontariat sportowy: Wolontariat – GCS (gdyniasport.pl)

Żadne duże wydarzenie sportowe nie odbędzie się bez aktywnej postawy wolontariuszy.

Dlatego zachęcamy do zapoznania się z materiałem:

DLACZEGO WARTO? – GCS (gdyniasport.pl)

Pierwszym wydarzeniem, podczas którego będzie można dołączyć do
drużyny wolontariuszy będzie Bieg Niepodległości

Chcesz się zgłosić? Wypełnij formularz:

Zostań wolontariuszem sportowym! – GCS (gdyniasport.pl)

Kontakt: Katarzyna Karska tel.: 785 174 704; e-mail: wolontariat@gdyniasport.pl

Fundacja Miasta Sportu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wolontariacie podczas Formoza Challenge Gdynia w dniach 30.09-01.10.

Wydarzenie to odbywa się na terenie Babich Dołów przy plaży (wejście przy Torpedowni) w godzinach 07:00-15:30.

Do zadań wolontariuszy będzie należała pomoc na przeszkodach – sędziowanie i pomoc zawodnikom. Wolontariuszem może zostać każdy, szczególnie zapraszamy całe rodziny i uczniów ostatnich klas szkół podstawowych – jest to świetna okazja, by otrzymać zaświadczenie o wolontariacie.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres email: fundacjamiastasportu@gmail.com

Zapraszamy do udziału w  wolontariacie sportowym, który odbywać się będzie podczas biegu Runmageddon Trójmiasto w dniach 15-16.04.2023 r. 

Na czym polega Wolontariat?

Pomoc w strefie Kids polega na obstawieniu trasy biegu dla naszych najmłodszych, czyli dzieci w wieku 4-11 lat. Przy każdej przeszkodzie stawiamy minimum jednego Wolontariusza, który ma za zadanie wyjaśnić jak pokonać tą przeszkodę oraz ewentualnie pomóc w jej pokonaniu dzieciom. Wszystkie zasady oraz instrukcja obsługi swojego stanowiska oczywiście będzie przedstawione młodzieży już w ciągu dnia Wolontariatu na specjalnej odprawieWolontariusze mają zapewnione całodzienne wyżywienie, koszulkę oraz bandankę Runmageddon, zniżki na start lub bony na odzież, procesjonalną opiekę organizatorską, ubezpieczenie NNW, zaświadczenie o odbytym wolontariacie.Chęć udziału w Wolontariacie można zgłosić:

– przez stronę https://www.runmageddon.pl/wolontariat
– telefonicznie pod numerem: Jagoda 530 650 267 (dostępny od godziny 13:00 do 17:00)
– mailowo pod adresem jagoda.krupa@runmageddon.pl

Chętnych Wolontariuszy zapraszamy do kontaktu!

Zapraszamy do rozprowadzania ulotek z prośbą o przekazanie 1,5% podatku na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni w dniu 19 lutego 2023 r. w Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św.

Uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w akcji, proszeni są o kontakt z p. Magdaleną Thiel-Sawczuk.

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kweście podczas

Orszaku Trzech Króli, w dniu 6 stycznia 2023 r.

Rozpoczęcie: godz. 11:30 Parafia NSPJ w Gdyni, ul. Armii Krajowej 46
Zakończenie: ok. godz. 13:30 Parafia Św. Antoniego – Wzg. Św. Maksymiliana, ul. Ujejskiego 40

Zapisów można dokonać drogą elektroniczną wyłącznie z rodzicami lub opiekunami: http://bit.do/orszak2023 – do dnia 03.01.2023 r.

Wpisanie się wolontariusza na listę zobowiązuje go do obecności na kweście.

Ilość miejsc ograniczona. Hospicjum nie potwierdza zgłoszenia telefonicznie ani mejlowo.

Koordynatorzy akcji:
Justyna Januka 501-769-915
Zdzisław Januka 795-387-947

Zostań wolontariuszem 31. Finału WOŚP!

Przeczytaj informację, jak zostać wolontariuszem i działaj!

https://www.wosp.org.pl/final/dla-wolontariuszy

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni poszukuje wolontariuszy do Kwesty Listopadowej, która odbędzie się w dniach: 29.10. – 02.11.2022 r . 

Na 4 cmentarzach komunalnych, w Gdyni: Witomino, Spokojna, Kosakowo oraz w Rumi ul. Górnicza.
Zapisów można dokonać drogą elektroniczną wyłącznie z rodzicami lub opiekunami prawnymi do dnia 26.10.2022 r.

Wpisanie się wolontariusza na listę zobowiązuje go do obecności na kweście. 
Ilość miejsc ograniczona. W przypadku dużej liczby chętnych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany dnia lub godziny kwestowania (po uprzednim uzgodnieniu z wolontariuszem). 

Hospicjum nie potwierdza zgłoszenia telefonicznie ani mejlowo. 

Wszelkie informacje na temat kwesty: facebook.com/HospicjumGdynia

Koordynatorzy akcji:
Justyna Januka 501–769–915;
Zdzisław Januka 795–387–947

Startuje akcja sprzedaży kalendarzy dla hospicjum

Sprzedaż kalendarzy pod kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Witominie odbędzie się 25 września 2022 r.

Informujemy, że od tego roku szkolnego wszelkie akcje kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe organizuje młodzież  ze Szkoły Podstawowej nr 35. Wszystkich chętnych zapraszamy do przyłączenia się w ramach wolontariatu.

Uwaga!

Dnia 4 czerwca od 10:00 do 13:00 na terenie naszej szkoły odbędzie się festyn. Chętnych wolontariuszy zapraszamy do pomocy.

Zgłoszenia przyjmuje p. Magdalena Gołyszny

Lubisz nowe wyzwania? Chcesz być częścią międzynarodowego festiwalu architektury i lepiej poznać miasto? Open House Gdynia czeka na Ciebie!
8. edycja festiwalu odbędzie się w przedostatni weekend maja.

 

Poszukiwani są wolontariusze, którzy będą współtworzyć to wydarzenie i służyć pomocą uczestnikom.

więcej informacji

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni poszukuje wolontariuszy do akcji „Pola nadziei” (zbiórka do puszek kwestarskich), która odbędzie się 3 kwietnia 2022 r.

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w akcji.
Zapisy u szkolnego koordynatora wolontariatu p. Magdaleny Thiel-Sawczuk

Zapraszamy chętnych Wolontariuszy do rozdawania ulotek 6 lutego
w Parafii Św. Maksymiliana i Podwyższenia Krzyża Św.

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni troszczy się o nieuleczalnie chorych od ponad 34 lat. Choć hospicjum jest placówką medyczną, robimy wszystko, aby nasi podopieczni czuli się tu jak w drugim domu. Domu pełnym ciepła, życzliwych uśmiechów, domowych zapachów i kolorów. Opieka nad nieuleczalnie chorymi wymaga nie tylko właściwego, profesjonalnego podejścia medycznego.
To również konieczność stosowania specjalistycznego sprzętu medycznego, terapeutycznego, leków, środków pielęgnacyjnych.

Dlatego tak ważna jest dla nas pomoc w postaci 1% podatku dochodowego.
Za każdą przekazaną złotówkę z całego serca dziękujemy!

Uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w akcji, proszeni są o kontakt z p. Magdaleną Thiel-Sawczuk poprzez Teams.

Zapraszamy do udziału w akcji Wszystkiego dobrego dla chorego, organizowanej przez Fundację Dr Clown. z okazji Światowego Dnia Chorego (11 lutego) nasi wolontariusze odwiedzą pacjentów pomorskich szpitali, by prócz uśmiechu, wręczyć im kartki z życzeniami otuchy i powrotu do zdrowia. W tym roku kartki trafią m.in. do pacjentów Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.

Aby dołączyć do akcji wystarczy trochę papieru, kredek, wycinanek, ale przede wszystkim empatia i dobre chęci. Liczymy na wsparcie, w postaci własnoręcznie wykonanych kartek (format maks. A5, bez kopert) z indywidualnie wypisanymi życzeniami dla każdego chorego. Każda, nawet najmniejsza ilość będzie radością i wsparciem dla pacjentów Szpitala Morskiego im. PCK.

Kartki powinny być gotowe do 3 lutego 2022 r.

Ruszyły zapisy 30. Finału WOŚP, który odbędzie się 30 stycznia 2022 r.

Aby zostać wolontariuszem WOŚP należy zarejestrować się wypełniając formularz.

Fundacja Świętego Mikołaja poszukuje pomocników do ręcznego pisania listów do darczyńców. Twoim zadaniem będzie ręczne napisanie listów z podziękowaniami i życzeniami świątecznymi do osób, które w minionym roku wpłaciły darowiznę na nasze działania.
Listy możesz pisać w domu i odesłać pocztą do biura Fundacji na adres:

Fundacja Świętego Mikołaja, ul. Koszykowa 24 lok. 7, 00-553 Warszawa

Napisane listy muszą zostać dostarczone do fundacji do 19 listopada.
Po zakończeniu zadania każdy wolontariusz otrzyma zaświadczenie z podaną liczbą godzin.

Za każde 2 ładnie i starannie napisane listy, zaliczamy 1 godzinę wolontariatu.

Aby się zgłosić wypełnij formularz rejestracyjny: formularz zgłoszenia.

Po jego wypełnieniu skontaktujemy się z Tobą i przekażemy Ci potrzebne informacje.
Więcej informacji na stronie https://mikolaj.org.pl/aktualnosci/wolontariat2021/

Zeszłoroczne akcje porządkowania cmentarzy, w ramach których był organizowany wolontariat dla uczniów klas VIII okazał się ogromnym sukcesem!

Zapraszamy na kolejną edycję wolontariatu, w ramach którego uczniowie porządkować będą gdyńskie cmentarze na Kolibkach i Górze Donas.

Szczegółowe informacje na ten temat, w tym regulamin, dostępne są na stronie naszeorlowo.pl/wolontariat.

Ze względu na konieczność zawarcia umowy chętni do wolontariatu mają obowiązek zgłosić się wcześniej mailowo.

Zasady przetwarzania danych osobowych: https://naszeorlowo.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

Startuje akcja sprzedaży kalendarzy dla hospicjum pod kościołami na Witominie:

– 19 września 2021 r. w parafii pw. Św. Maksymiliana,
– 26 września 2021 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Wszystkich chętnych zapraszamy do przyłączenia się w ramach wolontariatu.

Dnia 18 września 2021 r. w godzinach 9:30-14:30 na terenie naszej szkoły odbędzie się festyn rekreacyjno-sportowy.

Chętnych wolontariuszy zapraszamy na spotkanie organizacyjne we wtorek 14 września o godzinie 15:30 przy sali gimnastycznej.

W dniach 4-5 września 2021 r w godzinach 9:00-15:00 istnieje możliwość realizacji wolontariatu podczas biegu Runmageddon Gdynia Kolibki.

Wolontariat organizowany jest przez Fundację Runmageddon.

Lokalizacja biegu: Gdynia – Park Kolibki, al. Zwycięstwa 291

Proponowana strefa do obstawienia: Strefa Kids – obszar biegu dla dzieci

Pomoc w strefie Kids polega na obstawieniu trasy biegu dla dzieci w wieku 4 – 11 lat. Przy każdej przeszkodzie będzie stał co najmniej jeden Wolontariusz, który ma za zadanie wyjaśnić zawodnikom
jak pokonać przeszkodę oraz ewentualnie pomóc w jej pokonaniu. Wszystkie zasady oraz instrukcja obsługi wyznaczonego stanowiska zostanie przedstawione młodzieży w ciągu dnia Wolontariatu na specjalnej odprawie.

Jest to strefa, która szczególnie przypada do gustu naszym młodym Wolontariuszom, ponieważ jest na niej dużo zabawy i śmiechu 

Wolontariusz ma zapewnione:

– całodzienne wyżywienie
– koszulkę oraz bandankę Runmageddon
– zniżki na start lub bony na odzież
– procesjonalną opiekę organizatorską
– ubezpieczenie NNW
– zaświadczenie o odbytym wolontariacie

Chęć udziału w Wolontariacie można zgłosić na 2 sposoby:

– przez stronę www.runmageddon.pl/wolontariat
– telefonicznie pod numerem 530 650 267