ABC ZDROWIA

W ramach promocji zdrowia w naszej szkole odbył się konkurs „ABC Zdrowia”. Podzielony był on na dwie kategorie: klas I oraz klas II-III.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Klasy I:
I miejsce: Maciej Zakrzewski 1C
                Wiktor Dymowski 1 A
II miejsce: Karolina Marecik 1A
                 Krystyna Jonko 1D
                 Borys Marzejon 1D
III miejsce: Franciszek Mejer 1B
                 Alicja Tomaszewska 1B
                 Oliwia Braciszewicz 1C
                 Albert Lewandowski 1C
Klasy II-III
I miejsce: Oliwier Kiciński 2A
                Ewa Ożańska 2C
II miejsce: Hubert Kuberski 3C
III miejsce: Jan Pietruczenik 2C
Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom!

Post Author: Magdalena Gołyszny