UCZNIOWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

2023/2024

klasy 4-8

Mateusz Kowalski z klasy 7b

p. Monika Jarząb

klasy 1-3

Olaf Grynkiewicz z klasy 2c

p. Katarzyna Junak,  p. Natalia Oniszczuk

W ramach Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego w Szkole Podstawowej nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego zgromadzone zostały środki finansowe w kwocie 6618,38 zł.

Nasze działania:

 • Kiermasz Mikołajkowy: 700,00 zł
 • Kiermasz Noworoczny: 940,00 zł
 • Dzień Popcornu: 1530,00 zł
 • Góra Grosza: 448,38 zł

Dodatkowe wsparcie otrzymaliśmy od:

 • Gminy Miasta Gdyni: 1000,00 zł
 • Rady Rodziców SP 12: 1000,00 zł
 • Rady Dzielnicy Witomino: 1000,00 zł.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasze działania ♥ ♥ ♥

Teraz przechodzimy do etapu pisania i składania projektów.

Zebrany budżet wynosi 6618,38 zł i został podzielony na dwa projekty:

 • dla klas 1-3 kwota: 3309,19 zł
 • dla klas 4-8 kwota: 3309,19 zł

Etapy projektu:

01.10 – 12.02

     Zbiórka środków

13.02

     Ogłoszenie budżetu

13.02 – 28.02

     Pisanie i składanie projektów

28.02 – 01.03

     Weryfikacja projektów

04.03

     Ogłoszenie listy projektów

04.03 – 15.03

     Promocja projektów

19.03 – 20.03

     Głosowanie

21.03

     Ogłoszenie wyników głosowania

21.03 – 01.09

     Realizacja projektów ,,Zakupowych’’

21.03 – 31.12

     Realizacja projektów ,,Miękkich’’

Podsumowanie akcji

Z wielką radością informujemy, że udział Samorządu Uczniowskiego SP12 w projekcie Uczniowski Budżet Obywatelski w roku szkolnym 2022/2023 zakończyliśmy sukcesem. Zdobyte w wielu akcjach fundusze zostały w całości przeznaczone na realizację zwycięskich uczniowskich projektów.
W czerwcu odbył się „Konkurs Szkolnych Talentów”, a zielony kącik wypoczynkowy „Krzaczkowo” od początku września umila nasze szkolne bytowanie.

galeria

Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom za wspieranie naszych działań ♥ ♥ ♥

W roku szkolnym 2023/2024 również przystąpimy do projektu i ponownie liczymy na życzliwość i wsparcie.

Wyniki głosowania

15.03.2023 r.  odbyło się głosowanie na projekty złożone w ramach Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do realizacji przeszły dwa projekty. Pierwsze miejsce (528 punktów) zajął projekt ,,Krzaczkowo” Leny Makowskiej i Sylwii Szejpak z klasy 8a. Na drugim miejscu uplasował się projekt ,,Szkolny Konkurs Talentów” (361 punktów) Jana Peplińskiego i Michała Jasińskiego z 7a.

Za głosowanie i przeliczenie głosów odpowiedzialny był Szkolny Zespół Roboczy w składzie:

 • pani Dyrektor Dorota Skulska-Wittbrodt,
 • pani Magdalena Bączek – Przewodnicząca Rady Rodziców,
 • pani Monika Jarząb – Koordynator projektu ze strony nauczycieli,
 • Maciej Wyszyński – Koordynator projektu ze strony uczniów.

Uczniowski Budżet Obywatelski  2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła do projektu Uczniowski Budżet Obywatelski pod patronatem Wydziału Edukacji Miasta Gdynia.
Jest to projekt, dzięki któremu uczniowie mogą zmienić swoje otoczenie, realizować swoje pomysły i świetnie się przy tym bawić. Przystępując do projektu, otrzymaliśmy na początek 1000 zł od Wydziału Edukacji Miasta Gdynia. Koordynatorzy projektu uczestniczyli w warsztatach, na których dowiedzieli się, jak zgłosić własne projekty oraz jak pozyskać kolejne środki finansowe.
O przeznaczeniu uzbieranych pieniędzy decyduje społeczność szkolna w głosowaniu. Partnerem w realizacji projektu jest ,,Laboratorium Innowacji Społecznych”.

Etapy projektu:

19.10 – 12.02

     Zbiórka środków

13.02

     Ogłoszenie budżetu

13.02 – 24.02

     Pisanie i składanie projektów

24.02 – 01.03

     Weryfikacja projektów

07.03

     Ogłoszenie listy projektów

07.03 – 14.03

     Promocja projektów

15.03 – 16.03

     Głosowanie

17.03

     Ogłoszenie wyników głosowania

18.03 – 01.09

     Realizacja projektów ,,Zakupowych’’

18.03 – 31.12

     Realizacja projektów ,,Miękkich’’

Nasze działania:

 • powołanie Zespołu Roboczego;
 • wybór koordynatorów projektu z ramienia uczniów i nauczycieli;
 • tablice i plakaty informacyjne;
 • przekazywanie bieżących informacji o realizacji projektu uczniom, rodzicom i nauczycielom;
 • współpraca z Radą Dzielnicy Witomino;
 • współpraca z Radą Rodziców;
 • udział w szkoleniach i warsztatach.

Sposoby pozyskiwania środków finansowych,  kwoty:

 • Loteria Świąteczna – 800 zł
 • Kiermasz Noworoczny – 1150 zł
 • Góra Grosza – 550 zł
 • Rada Rodziców – 500 zł
 • Wydział Edukacji UM Gdynia – 1000 zł

 

galeria