„POMORSKIE ŻAGLE WIEDZY – GDYNIA” – PROJEKT UNIJNY

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

Już niebawem, bo od marca 2022 r. rusza nowy projekt unijny pn. „Pomorskie Żagle Wiedzy – Gdynia”.  To doskonała szansa rozwoju tych uczniów klas IV-VII, którzy interesują się lub chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej.

Cel projektu

Podczas realizacji projektu zależy nam na podniesieniu jakości pracy szkoły  poprzez realizację działań dotyczących edukacji morskiej i żeglarskiej, promowanie i upowszechnianie zawodów związanych z morzem oraz wzorców aktywnego uczestnictwa w sporcie i rekreacji.

Czego dotyczy projekt?

Na uczniów czeka cała paleta arcyciekawych i bezpłatnych działań:

 1. zajęcia pozalekcyjne z zakresu edukacji morskiej i żeglarskiej prowadzone metodą projektu,
 • wyjścia na wystawę stałą Akwarium Gdyńskiego;
 • zajęcia z kartografii i nawigacji na żaglowcach;
 • wyjścia do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni (w tym zajęcia na symulatorach);
 • koło zainteresowań o tematyce morskiej i żeglarskiej.

 

 1. doradztwo zawodowe dla uczniów:
 • indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego z uwzględnieniem promowania zawodów morskich;
 • prelekcje dotyczące zawodu oraz specyfiki pracy w danym zawodzie.

 

 1. dla uczniów najbardziej aktywnych i obecnych na zajęciach zaplanowano również:
 • praktyczne zajęcia żeglarskie na wodzie (zapoznanie z budową jachtu, nauka sterowania, praca w załodze, bezpieczeństwo nad wodą) – zajęcia realizowane w formie półkolonii letnich w Gdyni, półkolonie zaplanowano na 5 dni po 6 godzin dziennie w okresie lipiec, sierpień);
 • letnie obozy żeglarskie dla uczniów – (7 dniowe obozy dla 30 najbardziej wyróżniających się i aktywnych dzieci biorących udział w projekcie, obozy realizowane będą w formie wyjazdowej w okresie lipiec, sierpień).

 

 1. wyjazdy edukacyjne:
 • warsztaty „Błękitna Szkoła – Warsztaty Bałtyckie”

 

 1. inne formy wsparcia dla uczniów:
 • zajęcia warsztatowe na symulatorach statków. 

 

Wszystkie te formy wsparcia w projekcie są zajęciami pozalekcyjnymi  i zgodnie z regulaminem będą odbywać się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych sytuacjach zajęcia będą prowadzone w soboty). Zajęcia prowadzić będą firmy zewnętrzne w grupach 10 osobowych, natomiast warsztaty będą prowadzone stacjonarnie w szkole przez wybranego nauczyciela. Tylko zajęcia z doradztwa będą odbywać się w trybie indywidualnym.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 30 uczniów naszej szkoły. Zachęcamy do zapoznania się z zapisami regulaminu udziału uczniów w projekcie, który załączamy do niniejszej wiadomości.

Zasady rekrutacji uczestników projektu „Pomorskie Żagle Wiedzy – GDYNIA”

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w I okresie roku szkolnego 2021/2022 – jednak nie dłużej niż do rozpoczęcia realizacji wybranych działań.
 2. Informacja o terminie rekrutacji w danej szkole, zostanie ogłoszona m.in. na stronie internetowej Gminy Miasta Gdyni.
 3. Dostęp do projektu jest otwarty dla każdego ucznia wskazanego i zainteresowanego udziałem w projekcie.

 

Zainteresowanych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym online, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2022 o godzinie 18.00. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu proszę przesyłać na adres mailowy szkolnego koordynatora joanna.murawska@sp12gdynia.edu.pl do dnia 22 grudnia br.

Uczestnik  projektu – uczeń, który zdecyduje się na udział w projekcie zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie szkoły lub do koordynatora szkolnego – Joanny Murawskiej dokumentów podpisanych przez rodzica/opiekuna prawnego. Wzory dokumentów będą do odebrania w sekretariacie szkoły lub u szkolnego koordynatora projektu. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do 5 stycznia 2022. O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy uczniów do udziału

Ahoj Przygodo!

Regulamin Pomorskie Żagle

 

Post Author: Maria Bohn