KONKURS NA LOGO SZKOŁY

REGULAMIN
Konkursu Plastycznego „Zaprojektuj logo szkoły”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni im. gen. Mariusza Zaruskiego
Stawna 4/6
81-629 Gdynia

Osoby odpowiedzialne:
Paulina Zielińska – klasy 1-3 SP
Anna Jabłońska i Izabela Kwiatkowska – klasy 4-8 SP

Terminy:
Dostarczenie prac (do ww. nauczycieli): 30.11.2023 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 12.12.2023 r.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas apelu podsumowującego I półrocze roku szkolnego 2023/2024.

Kategorie wiekowe:

 • klasy 1-3,
 • klasa 4-6,
 • klasy 7-8.

 

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
 • umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowanie swojego talentu plastycznego,
 • kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
 • wyłonienie najlepszego graficznego symbolu będącego inspiracją do stworzenia logo dla SP12 w Gdyni.

 

Forma prezentacji pracy konkursowej:

 • Praca konkursowa musi stanowić artystyczną wypowiedź uczestnika na temat konkursu.
 • Logo powinno składać się: z sygnetu (znaku, symbolu graficznego) oraz logotypu (stylizacji literowej).
 • Uczestnik konkursu może zgłosić jeden projekt na formacie A4, A5 wykonany ręcznie, wybraną techniką plastyczną: kredki, flamastry, tusz, farby pastele olejowe, wycinanka w kształcie koła o minimalnej średnicy 15 cm.
 • Każdy projekt może być przedstawiony w wersji kolorowej lub czarno-białej.
 • Praca na konkurs musi być pracą własną.

 

Kryteria oceny:

 • zgodność elementów logo z nazwą szkoły i działalnością patrona,
 • budowa logo zgodna z podanymi powyżej wymogami dotyczącymi formy prezentacji,
 • czytelność i funkcjonalność logo oraz łatwość jego zapamiętania,
 • estetyka wykonania.

 

Nagrody:

 • Z każdej kategorii konkursowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca, które będą uhonorowane nagrodami.
 • Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
 • Nagrody wręczone będą podczas apelu podsumowującego I półrocze roku szkolnego 2023/2024.
 • Informacje o wynikach konkursu i nagrodzonych autorach dostępne będą na stronie internetowej szkoły i na szkolnym Facebooku.

 

Warunki dostarczania prac:

 • Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona DRUKOWANYMI LITERAMI karta zgłoszeniowa.
 • Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie.
 • Prace dostarczone po terminie 30.11.2023r. nie będą oceniane przez jury.
 • Prace przekazane na konkurs przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji projektu nagrodzonej pracy konkursowej.

 

Przetwarzanie danych osobowych.
Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni.
Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:
a) realizacji Konkursu,
b) wyłonienia zwycięzców Konkursu,
c) wręczenia nagród,
d) ogłoszenia i umieszczenia wyników na stronie internetowej szkoły oraz szkolnym Facebooku.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.
Opiekun prawny Uczestnika Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia, nazwiska i wizerunku na stronie internetowej oraz Facebooku Organizatora.

Post Author: Magdalena Gołyszny