WYCIECZKA DO PIAŚNICY

W świadomości historycznej Piaśnica funkcjonuje jako symbol martyrologii narodu polskiego. To miejsce największej zbrodni ludobójstwa w województwie pomorskim. Ten leśny cmentarz nazywany jest Kaszubską Golgotą, a także „drugim Katyniem„. Krzewienie pamięci o tych wydarzeniach, a tym samym rozbudzanie świadomości historycznej wśród uczniów jest niezwykle ważnym aspektem wychowania młodego człowieka, ponieważ buduje poczucie przynależności i tożsamości narodowej. Wizyty w  Piaśnickim Lesie stały się dla naszej Szkoły tradycją, podczas której dzieci mierzą się z tak trudnym fragmentem historii naszego kraju. Również w tym roku klasy drugie gimnazjum wyruszyły do Piaśnicy, aby podczas warsztatów uzmysłowić sobie potęgę tamtejszej ludzkiej tragedii i oddać hołd ofiarom pomordowanym podczas II wojny światowej.