WYCIECZKA DO MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

WYCIECZKA DO MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

W dniu 9.01.2019 r. klasa III a Gimnazjum wybrała się do Muzeum II Wojny światowej w Gdańsku na lekcję pt. „Bohaterowie znani i nieznani”. Celem zajęć było przybliżenie uczniom 4 sylwetek Polaków spośród poniższych postaci: Henryk Dobrzański ps. „Hubal”, Antoni Pajdak, Witold Pilecki, Elżbieta Zawacka ps. „Zo”, Irena Sendlerowa oraz Marian Rejewski. Dzięki takiemu doborowi postaci młodzież będzie mogła poznać szerokie spektrum działalności zarówno żołnierzy, jak i cywilów pod okupacją niemiecką. Poznawanie postaci oraz ich dokonań odbywało się zarówno przez samodzielną prace uczniów na wystawie (analiza eksponatów, opisów), w czym pomocne były im karty pracy, jak również dzięki informacjom przekazywanym przez edukatorów. Zajęcia były również okazją do refleksji nad postaciami, ich dokonaniami i wyborami, przed jakimi stawali w trudnym wojennym czasie.

galeria zdjęć

Post Author: Maria Bohn