WAŻNE – OPŁATY ZA OBIADY

Szanowni Państwo
Ze względu na brak zajęć lekcyjnych opłata za obiady zostaje odroczona. 
Termin oraz  wysokość opłat za obiady zostaną przedstawione dwa dni przed rozpoczęciem zajęć w szkole. 

Post Author: Maria Bohn