UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla Szkoły Podstawowej nr 12 odbędzie się 2 września o godz. 9.00. W przypadku ładnej pogody wszyscy uczniowie zbierają się na wewnętrznym dziedzińcu szkoły o godz. 8.50. W przypadku deszczowej pogody uczniowie zbierają się wg następującego porządku:

  • oddziały przedszkolne i klasy 2-3 SP– dolny hol klas młodszych – wicedyrektor Maria Śmiełowska-Bohn
  • 4-6 SP – sala gimnastyczna – wicedyrektor Izabela Kudelska
  • 7-8 SP – górny hol klas młodszych – dyrektor Dorota Skulska-Wittbrodt

Po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego:

  • 2- 8 SP mają 1h zajęć z wychowawcą

2 września o godzinie 10.00 odbędzie się  inauguracja roku szkolnego połączona
z pasowaniem na ucznia dla klas I SP .
W przypadku ładnej pogody wszyscy uczniowie zbierają się na wewnętrznym dziedzińcu szkoły o godz. 9.50.

W przypadku deszczowej pogody uczniowie zbierają się w sali gimnastycznej.

Po uroczystości wychowawcy klas 1 spotykają się z rodzicami uczniów w swoich salach.

Post Author: Maria Bohn