TYDZIEŃ KODOWANIA

W tym roku w klasach 0-3 Code Week (Tydzień Kodowania) był „Wy-strzałowy”. Strzałki zdobiły klasy, świetlice, hole oraz głowy i ubrania dzieci. Uczniowie śpiewali i tańczyli pląs o kierunkach strzałek. Jednak największą rolę nasze bohaterki odegrały podczas budowania kodów.

Kodowanie odbywało się „na dywanie”, na papierze i za pomocą komputera (www.studio.code.org). Dzieci chętnie stawiały czoła przygotowanym zadaniom i uczyły się współpracy.

Podczas Dnia Edukacji Narodowej częstowały pracowników szkoły cukierkami w nagrodę za odkodowanie wiadomości.

Za udział w Code Week szkoła otrzymała europejski certyfikat.