SZKOLNY KONKURS RODZINNY  „KALENDARZ ADWENTOWY”

I. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni.
 2. Adresatami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni wraz z członkami ich  rodzin.

II. Tematyka konkursu:

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy przestrzenno- plastycznej
  w formie kalendarza adwentowego, wykonanego z dowolnego tworzywa z wyraźnym uwzględnieniem elementów tradycji Bożego Narodzenia.

III. Celem konkursu jest:

 1. Zachowanie tradycji tworzenia kalendarzy adwentowych.
 2. Popularyzacja twórczości uczniów.
 3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 4. Twórcze zaangażowanie członków rodziny w realizację projektu.

IV. Warunki konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wraz z członkami rodziny.
 2. Każdy zespół uczestników (rodzina) może przynieść jedną pracę przestrzenną i przekazać pani Annie Dęby do 01.12.2022 r.
 3. Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę danych osób biorących udział w konkursie.
 4. Prace będzie można zabrać z powrotem do domu od 02.12.2022 r., by kalendarz mógł służyć do odliczania dni adwentu.

V. Ocena prac:

 1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatorów.
 2. Kryteria oceny:

– Ogólne wrażenie artystyczne i estetyczne, oryginalność pomysłu.

– Opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów.

– Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

– Wkład pracy.

– Nawiązanie do tradycji.

VI. Wyniki konkursu:

 1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły do 05.12.2022 r.
 2. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas apeli grup wiekowych.

 

Organizatorzy:

Anna Dęby

Paulina Nowak

Agnieszka Skulina

 

Wzór karty danych uczestników:

DANE OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

 

Imię ucznia:……………………………………….

Nazwisko ucznia: ……………………………………….

Klasa: ………………

Imiona i stopień pokrewieństwa członków zespołu (rodziny):

………………………………………………………………………..

……………………………………….……………………………….

……………………………………….……………………………….

……………………………………….……………………………….

Post Author: Magdalena Gołyszny