SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ

  REGULAMIN

 1. Adresaci: Uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni.
 2. Termin przesłania nagrania: 11 grudnia 2020 r.
 3. Repertuar: Piosenki o tematyce świątecznej, kolędy, pastorałki.
 4. Cele konkursu:
 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Rozbudzanie w uczniach chęci śpiewania kolęd i pastorałek.
 • Prezentacja talentów muzycznych.
 • Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.
 1. Warunki uczestnictwa:
 • W konkursie można brać udział solo lub w zespole, w który skład może wchodzić rodzeństwo ucznia.
 • Każdy uczestnik lub zespół (rodzeństwo) powinien przygotować jedną piosenkę o tematyce świątecznej, kolędę lub pastorałkę.
 • Nagrany występ należy przesłać na adres mailowy: anna.deby@sp12gdynia.edu.pl do dnia 11.12.2020 r., w nazwie pliku wpisując imię, nazwisko i klasę ucznia.
 • Wraz z nagraniem w mailu należy załączyć zdjęcie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (lub zdjęcie zgłoszenia i zgody napisanych odręcznie zgodnie z podanym wzorem).
 1. Kryteria oceny:
 • Staranność wykonania.
 • Dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy.
 • Walory wokalne.
 • Dodatkowe atuty prezentacji (np. stroje, rekwizyty).
 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
 • występ indywidualny.
 • występ zespołu (rodzeństwa).
 1. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły do 19.12.2020 r.
 3. Wręczenie dyplomów oraz nagród dla uczniów odbędzie się na apelach grup wiekowych.

 

 

Organizatorzy:

Anna Dęby

Paulina Nowak

Agnieszka Skulina

Katarzyna Chrapkowska

 

Zgłoszenie i zgoda – Konkurs Kolęd i Piosenki Świątecznej

Post Author: Magdalena Gołyszny