SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 2022

 1. Adresaci: Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni
 2. Termin: 6 grudnia 2022r. godz.14.45 sala 98
 3. Repertuar: Piosenki o tematyce świątecznej, kolędy, pastorałki.

 

 1. Cele konkursu :
 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Rozbudzanie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek.
 •  Integracja społeczności szkolnej.
 • Prezentacja talentów muzycznych.
 • Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.

 

 1. Warunki uczestnictwa:

– w konkursie mogą brać udział soliści, zespoły kilkuosobowe (do 6 osób).

– uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną w dowolnym języku.

– uczestnicy wykonują swój repertuar z podkładem muzycznym lub żywym akompaniamentem.

– prezentacje utworów nie mogą być dłuższe niż 3 minuty.

 

 1. Kryteria oceny:

a) Staranność wykonania (dykcja, interpretacja, intonacja, emisja).

b) Dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy.

c) Walory wokalne.

d) Pomysłowość i oryginalność wykonania.

e) Prezentacja -ogólny wyraz artystyczny.

f) Dodatkowe atuty prezentacji (np. stroje, rekwizyty).

 

7. Organizatorzy zapewniają sprzęt do odtwarzania CD i innych nośników, keyboard.

Kolejność prezentacji ustala Organizator.

8. Ogłoszenie  wyników nastąpi 07.12.2022r.

9. Laureaci I, II, III miejsca Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Zgłoszenia przyjmuje pani Anna Jabłońska do 5 grudnia.

 

Organizatorzy:

Anna Jabłońska

Daria Derkowska

Marta Jankowska-Frączyk

Alicja Urbaniak

Post Author: Magdalena Gołyszny