WYCIECZKA DO KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

7 marca w ramach przygotowania do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież zapobiega pożarom uczniowie naszej szkoły byli na wycieczce w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni.
Otrzymaliśmy wiele ciekawych informacji na temat pracy strażaków oraz sprzętu jakim dysponują. Szczególne podziękowania za możliwość odwiedzenia JRG 1 składamy komendantom kpt. Marcinowi Nowakowi oraz bryg. Mirosławowi Mendyce. Dziękujemy za poświęcony czas i ogrom wiedzy, którą nam przekazali strażacy wydziału operacyjnego
mł. bryg. Andrzej Bornowski, st. sekc. Zbigniew Tyszka, a także z JRG 1 mł. ogniomistrz Andrzej Zaborowski oraz st. kpt. Marcin Niewęglowski.
Teraz czas na naukę i eliminacje szkolne, które przeprowadzi pani Małgorzata Buczkowska, a nad prawidłowym przebiegiem będzie czuwał strażak z wydziału operacyjnego ogniomistrz Andrzej Mikoś.

Poniżej zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wycieczki:

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA – galeria zdjęć