STOŁÓWKA

Szanowni Rodzice/Opiekunowie!

Informacja dotycząca kart obiadowych
W związku z nagminnym zapominaniem przez niektórych uczniów kart wstępu do stołówki,
informuję, że dzieci nie posiadające kart mogą wejść dopiero na stołówkę pod koniec
przerwy obiadowej, co będzie skutkowało krótszym czasem na zjedzenie posiłku. 
Brak kart bardzo utrudnia prace stołówki! 
Bardzo proszę o wyczulenie swoich dzieci na konieczność posiadania i odbijania kart w
systemie.
Jeżeli dziecko zgubiło kartę bardzo prosimy o zakup duplikatu karty.
Wpłaty proszę dokonać na konto Rady Rodziców w wysokości 10 zł.
Nr. konta Rady Rodziców 09 1240 5354 1111 0010 7626 5348 w tytule przelewu imię i
nazwisko dziecka oraz klasa, z dopiskiem – karta obiadowa.
Proszę o przesłanie potwierdzenia zapłaty na email: obiady@sp12gdynia.edu.pl

Informujemy, że w celu zapisania dziecka na obiady w roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole należy złożyć deklarację zapisu dostępną na stronie internetowej szkoły mailowo na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl lub osobiście w stołówce szkolnej w dniach 28.08-04.09.2023 r. w godzinach 08:00- 14:00. Deklaracja dotyczy wszystkich uczniów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z intendentem. Kontakt z intendentem jest możliwy przez wysłanie maila drogą elektroniczną na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl lub w aplikacji. ,

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

W roku szkolnym 2021/2022 został wprowadzony elektroniczny system, który reguluje korzystanie ze stołówki szkolnej. System e-Stołówka rejestruje wejścia do stołówki, kontroluje płatności, wysyła rodzicom/opiekunom informację o kwocie płatności na kolejny miesiąc, przypominana 3 dni przed o upływie terminu płatności oraz umożliwia odwołanie posiłków 24h na dobę.

e-Stołówka instrukcja dla rodzica

Aby zapisać dziecko na obiady należy pobrać, wypełnić i złożyć  osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach 9-15 lub odesłać na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl deklarację

W odpowiedzi na złożoną deklarację na podany w niej adres mailowy otrzymają Państwo link do „Panelu Rodzica”. Następnie na konto Rady Rodziców należy wpłacić kwotę w wysokości 8 zł za kartę zbliżeniową oraz smycz.

Bardzo prosimy o wypełnienie czytelnie deklaracji zapisu, w celu usprawnienia procesu zapisu dziecka na obiady szkolne.

Uczniowie chcący skorzystać z obiadów zobowiązani są do zakupu karty obiadowej.

KARTA JEST WAŻNA PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI W SZKOLE

Po zakończeniu nauki lub rezygnacji z obiadów uczeń zobowiązany jest zdać kartę!

Koszt wyrobienia nowej karty wynosi 8 zł (karta +smycz)

Duplikat karty 10 zł (karta + smycz)

Płatność za kartę elektroniczną należy dokonać na konto Rady Rodziców.

Nr konta Rady Rodziców:
09 1240 5354 1111 0010 7626 5348
Bank Pekao S.A. Oddział w Gdyni

Po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl, wychowawcy klas otrzymają listę uczniów wraz z numerem karty, które zostaną przekazane dzieciom.

REZYGNACJA Z OBIADÓW

Aby zrezygnować z obiadów należy pobrać, wypełnić i złożyć w sekretariacie szkoły lub odesłać na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl poniższą rezygnację

BRAK REZYGNACJI Z OBIADÓW POWODUJE NALICZANIE KOSZTÓW, PONIEWAŻ OBIADY W DALSZYM CIAGU SĄ PRZYGOTOWYWANE DLA DZIECKA

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z intendentem. Pod nr telefonu 504992737 lub mailowo na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl 

Opłaty za wyżywienie za jeden miesiąc można dokonywać tylko w ściśle określonych dniach.
Wyjątek stanowią płatności za miesiąc wrzesień i styczeń.

 Koszt jednego posiłku
oddział przedszkolny:
               całodzienne wyżywienie: 9 zł
               obiad: 6 zł
uczniowie (klasy 1-8 SP):
               obiad: 6 zł
kadra pedagogiczna i niepedagogiczna:
               obiad: 11 zł

HARMONOGRAM WPŁAT

MIESIĄCwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień
OKRES ŻYWIENIOWY7 IX – 29 IX2 X – 21 X2 XI – 20 XI1 XII – 22 XII
LICZBA DNI ODPISU    
LICZBA  DNI ŻYWIENIOWYCH17222116
TERMIN PŁATNOŚCI29.08 – 05.0906.09 – 15.0901.10 – 15.1001.11 – 15.11

O

P

Ł

A

T

Y

OP cały dzień153 zł198 zł189 zł144 zł
OP obiad102 zł132 zł126 zł96 zł
uczniowie102 zł132 zł126 zł96 zł
kadra187 zł242 zł231 zł176 zł

Aby uniknąć nieporozumień, wpłaty na konto należy dokonywać w wyżej wymienionych terminach.

PODSTAWĄ OTRZYMANIA OBIADU JEST DOKONANIE WPŁATY W WYZNACZONYM TERMINIE!
Jeśli wpłata nie zostanie zaksięgowana na szkolnym koncie obiadowym w wyznaczonym terminie, dziecko nie może korzystać z żywienia, do czasu uregulowania należności.

Dane do przelewu:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W GDYNI, UL. STAWNA 4/6, 81-629 GDYNIA
Nr konta: 29 1020 4900 0000 8502 3084 4658
W tytule przelewu należy podać:
imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok
Przykład opisu przelewu: 
Anna Kowalska I a obiady za IX/2023

O wszelkich zmianach dotyczących odpłatności będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.
Prosimy również o śledzenie kont żywieniowych.

W razie wątpliwości dotyczących płatności za wyżywienie prosimy kontaktować się z Intendentem szkoły:

 

ODPISY

Odpisy za obiady zostają odliczone tylko po zgłoszeniu nieobecności dziecka, najpóźniej do godziny 09.00 na dzień poprzedzający żywienie, którego dotyczy zgłoszenie.

Bezpośrednio do intendenta:

Można złożyć również odwołanie za pomocą konta rodzica.