REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2020/2021

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny 2020/2021

www.gdynia.pl/rekrutacja

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnej z wybranych placówek mogą w dniach od 18 maja od godz. 12.00 do 22 maja 2020 r. do godz. 16.00 złożyć wniosek o przyjęcie do placówki, która dysponuje wolnymi miejscami. Tak jak w podstawowej rekrutacji, rodzice mogą wybrać maksymalnie trzy placówki. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Przebieg rekrutacji uzupełniającej:   

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, rodzic jest zobowiązany:

– wypełnić wniosek elektronicznie poprzez stronę internetową, następnie wydrukować go i podpisać,

– wydrukować i podpisać oświadczenia potwierdzające wybór wskazanych we wniosku  kryteriów,

następnie przesłać dokumenty w formie skanów na adres e-mail placówki pierwszego wyboru najpóźniej do 22 maja do godz. 16.00. W późniejszym czasie będzie można uzupełnić dokumentację w postaci papierowej.

Wniosek_2020_rekrutacja_uzupełniająca – plik word

Wniosek_2020_rekrutacja_uzupełniająca – plik pdf

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – wolne miejsca

WAŻNE: Rodzice, którzy nie mają możliwości wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych i przesłania ich w formie online powinni bezpośrednio skontaktować się z przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

 28 maja o godz. 15.00 – będą dostępne listy dzieci zakwalifikowanych oraz listy dzieci niezakwalifikowanych.

do 2 czerwca do godz. 17.00 rodzice muszą potwierdzić (online, telefonicznie) chęć zapisu dziecka w placówce, do której zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia w terminie oznacza rezygnację z miejsca!

5 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 – będą dostępne listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych.

Wyniki rekrutacji rodzic może sprawdzać na dwa następujące sposoby:

  • logując się na stronie internetowej dla rodziców
  • kontaktując się z placówką pierwszego wyboru (telefon, e-mail)

 

Rekrutacja  do oddziałów przedszkolnych  na rok szkolny 2020/2021, odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://gdynia.formico.pl/

Zasady rekrutacji:

https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/zasady-rekrutacji-do-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-2018-2019-546815,546815

02 marca 2020 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych.

 

RODO rekrutacja szkoła

 

ZMIANA SPOSOBU POTWIERDZANIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO ODDZIAŁU „O”

Szanowni Państwo 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), do dnia 10 kwietnia 2020r.,  informujemy, że terminarz rekrutacji do oddziałów „O” nie uległ zmianie, a w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo zmieniła się jedynie forma potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału „0” w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdyni.

Rodzice, którzy logowali się samodzielnie  do systemu  elektronicznej rekrutacji mają możliwość sprawdzenia w systemie wyniku rekrutacji oraz potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału „0” w SP nr 12.
Rodzice, którzy logowali się do systemu w sekretariacie szkoły zostaną poinformowani o wyniku rekrutacji.

W załączniku znajduje się druk „Potwierdzenie woli”. Proszę go pobrać, uzupełnić  i przesłać skan lub zdjęcie na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp12gdynia.edu.pl do dnia 31.03.2020r. W tytule e-maila proszę wpisać: Potwierdzenie woli.

Proszę o nieprzychodzenie do szkoły w celu złożenia dokumentu w formie papierowej.

Potwierdzenie woli


 

Szanowni Państwo

 PROCEDURA ODWOŁAWCZA

(od 9 kwietnia, w formie elektronicznej)

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.2. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.