KLASA PIERWSZA

Rekrutacja uczniów do klas 1 w roku szkolnym 2023/2024

rozpoczyna się 20 marca 2023 roku.

Wnioski rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

Przypominamy, że wszystkie  dokumenty muszą być podpisane przez obydwoje rodziców (opiekunów prawnych).

 

Ważne załączniki:

  • klauzula rekrutacyjna szkoła/przedszkola tutaj
  • zgłoszenie kandydata z rejonu tutaj
  • wniosek kandydata spoza rejonu tutaj
  • potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy 1 tutaj

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia.

 

L.p.                   Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
 rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
       uzupełniającym
  1                            2                    3                    4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 20 marca
do 20 kwietnia 2023 r.
do godz. 15.00
od 6 czerwca  do 20 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00
2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

od 24 kwietnia
do 27 kwietnia 2023 r.
od 26 czerwca
do 28 czerwca 2023 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

08 maja 2023 r.
o godz. 12.00
30 czerwca 2023 r.
o godz. 12.00
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziałów dwujęzycznych.
10 maja 2023 r.
o godz. 12.00
05 lipca 2023 r.
o godz. 12.00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 15 maja 2023 r.  do 10 lipca 2023 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.

Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych.

17 maja 2023 r.
o godz. 12.00
12 lipca 2023 r.
o godz. 12.00
7 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.                     x 31 sierpnia 2023 r.
o godz. 12.00