REKRUTACJA DO KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Rekrutacja uczniów do klas 1 w roku szkolnym 2022/2023

rozpoczyna się 21 marca 2022 roku.

Wnioski rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek  8:30-11:00

Wtorek  8:30-11:00

Środa 13:00 – 15:30

Czwartek 13:00 – 15:30

Piątek 8:30-11:00

lub mailowo w formie skanu przesyłając  pod adresem szkoły: rekrutacja@sp12.edu.gdynia.pl

Przypominamy, że wszystkie przesyłane dokumenty mają być podpisane przez obydwoje rodziców (opiekunów prawnych).

 

Potwierdzenie woli- klasa I

 

Ważne załączniki:

  • klauzula rekrutacyjna szkoła/przedszkola tutaj
  • zgłoszenie kandydata z rejonu tutaj
  • wniosek kandydata spoza rejonu tutaj

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia.

 

L.p.                   Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
 rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
       uzupełniającym
  1                            2                    3                    4
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły lub oddziału sportowego szkoły podstawowej, oddziału mistrzostwa sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 21 marca
do 27 kwietnia 2022 r.
do godz. 15.00
od 6 czerwca  do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00
2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.Przeprowadzenie sprawdzianu
predyspozycji językowych.
od 29 kwietnia
do 16 maja 2022 r.29 kwietnia 2022 r.
od 27 czerwca
do 30 czerwca 2022 r.
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. 13 maja 2022 r.
o godz. 12.006 maja 2022 r.
o godz. 12.00
6 lipca 2022 r.
o godz. 12.00
4 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do oddziałów dwujęzycznych.
20 maja 2022 r.
o godz. 12.0013 maja 2022 r.
o godz. 12.00
13 lipca 2022 r.
o godz. 12.00
5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 20 maja
do 27 maja 2022 r.
 od 13 lipca
do 20 lipca 2022 r.
6 Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych z wyłączeniem kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych.Podanie do publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych.
3 czerwca 2022 r.                   o godz. 12.0020 maja 2022 r.
o godz. 12.00
22 lipca 2022 r.
o godz. 12.00
7 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, jeżeli szkoła dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.                     x 31 sierpnia 2022 r.
o godz. 12.00