REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

SZKOLNY KONKURS
„SZOPKA BOŻONARODZENIOWA”

 1. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni.

 2. Adresatami konkursu są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni wraz z członkami rodziny.

 1. Tematyka konkursu:

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej, wykonanej z dowolnego tworzywa z wyraźnym uwzględnieniem elementów tradycji Bożego Narodzenia.

 1. Celem konkursu jest:

 1. Zachowanie tradycji tworzenia szopek bożonarodzeniowych.

 2. Prezentacja szopki bożonarodzeniowej, jako elementu kultury chrześcijańskiej.

 3. Popularyzacja twórczości uczniów.

 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 5. Twórcze zaangażowanie członków rodziny w realizację projektu.

 1. Warunki konkursu:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wraz z członkami rodziny.

 2. Każdy zespół uczestników (rodzina) może przynieść jedną pracę przestrzenną i przekazać pani Annie Dęby do 17.12.2021 r.

 3. Wraz z pracą konkursową należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę danych osób biorących udział w konkursie oraz zgodę na umieszczenie zdjęcia pracy na stronie internetowej szkoły.

 4. Prace będzie można odebrać i zabrać z powrotem do domu 22.12.2021 r. (w przypadku choroby lub kwarantanny ucznia w tym dniu, szopkę odebrać będzie można w dniach 3-5.01.2022 r.).

 1. Ocena prac:

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.

 2. Kryteria oceny:

– Ogólne wrażenie artystyczne i estetyczne, oryginalność pomysłu.

– Opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów.

– Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

– Wkład pracy.

– Nawiązanie do tradycji.

 1. Wyniki konkursu:

 1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły do 21.12.2021 r.

 2. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się podczas apeli grup wiekowych.

Organizatorzy:

Anna Dęby

Paulina Nowak

Agnieszka Skulina

Dane i zgoda – Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa

Post Author: Magdalena Kandzora