REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI LITERACKIEJ

Cele konkursu:

 • Popularyzacja twórczości muzycznej.
 • Promocja utalentowanych muzycznie i wokalnie solistów w dziedzinie literatury i muzyki.
 • Popularyzowanie utworów muzycznych z tekstem o walorach literackich.

 
Miejsce i termin:

26.03.2020r, godz. 14.45 sala 98
 
Zasady uczestnictwa:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy wykonawców klas IV – VIII
 2. Mogą wystąpić soliści, duety oraz zespoły (max.-6 osób)
 3. Prezentacje utworów nie mogą być dłuższe niż 3 minuty.
 4. Każdy uczestnik wykonuje jedną piosenkę poetycką lub aktorską w języku polskim, której tekst nawiązuje do literatury bądź jest tekstem literackim (poezja śpiewana).
 5. W przypadku wykonania utworu autorskiego należy przygotować tekst piosenki oraz podać autora tekstu i muzyki.
 6. Uczestnik konkursu powinien mieć przygotowany akompaniament:
 • podkłady muzyczne (bez wokalu)
 • akompaniament własny
 1. Organizatorzy zapewniają , sprzęt do odtwarzania CD, MP3 i  keyboard.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są u p. Anny Jabłońskiej do 23.03.2020r

 
Ocena i nagrody:

 1. Kryteria oceny Jury:
 • dobór repertuaru,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • umiejętności wokalne wykonawców (intonacja, dykcja, emisja głosu),
 • kreatywność i interpretacja utworu.
 1. Jury szczególną uwagę zwracać będzie na utwory autorskie.
 2. Dla laureatów przewidziano dyplomy i nagrody.

 
Organizatorzy: Anna Jabłońska, Marta Jankowska-Frączyk, Alicja Urbaniak

Post Author: Magdalena Gołyszny