REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 2021

 1. Adresaci: Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni
 2. Termin: 13 grudnia 2021r. godz.15.00 sala 98
 3. Repertuar: Piosenki o tematyce świątecznej, kolędy, pastorałki.

 

 1. Cele konkursu :
 •  Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Rozbudzanie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałkach.
 •  Integracja społeczności szkolnej.
 • Prezentacja talentów muzycznych.
 • Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.

 

 1. Warunki uczestnictwa:

 -w konkursie mogą brać udział soliści, zespoły kilkuosobowe.

-uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną kolędę, pastorałkę lub piosenkę świąteczną w dowolnym języku.

-uczestnicy wykonują swój repertuar z podkładem muzycznym lub żywym akompaniamentem.

-prezentacje utworów nie mogą być dłuższe niż 3 minuty.

 

 1. Kryteria oceny:

 a) Staranność wykonania (dykcja, interpretacja, intonacja ,emisja)

b) Dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy

c) Walory wokalne

d) Pomysłowość i oryginalność wykonania

d) Prezentacja -ogólny wyraz artystyczny

e) Dodatkowe atuty prezentacji (np. stroje, rekwizyty)

 

7. Organizatorzy zapewniają , sprzęt do odtwarzania CD i innych nośników, keyboard.

Kolejność prezentacji ustala Organizator.

8.Ogłoszenie  wyników nastąpi 14.12.2021r.

 1. Laureaci I, II, III miejsca Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

10.Wręczenie dyplomów oraz nagród dla uczniów odbędzie się na apelach grup wiekowych.

Organizatorzy:

mgr Anna Jabłońska

mgr Daria Derkowska

mgr Alicja Urbaniak

mgr Marta Frączyk

Post Author: Magdalena Gołyszny