Projekt „Hypatia”

Klasa 3a szkoły podstawowej wzięła udział w międzynarodowym projekcie Hypatia, którego celem jest zwiększenie zainteresowania młodych ludzi, zwłaszcza dziewcząt, naukami ścisłymi, technologią i inżynierią. Projekt ten jest realizowany przy współpracy z Centrum Nauki EXPERYMENT.
W ramach realizacji bloku „Wynalazki zmieniają świat” uczniowie poznali polskich odkrywców i wynalazców, a szczególnie postać Marii Curie-Skłodowskiej, która stała się wzorem dla dziewczynek z tej klasy.
Następnie odbyły się zajęcia na temat „STEM w reklamie – znajdź stereotypy”. Mino, że temat wydawał się trudny dla tak małych dzieci, uczniowie chętnie pracowali, mieli bardzo trafne spostrzeżenia i bez problemu poradzili sobie z ustaleniem, jakie stereotypy dotyczące kobiet i mężczyzn funkcjonują w naszym społeczeństwie oraz jak możemy je łamać. Dzieciom bardzo podobały się zajęcia w ramach tego projektu.

Post Author: Administrator