ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice/Opiekunowie
Drodzy Uczniowie

Informujemy, że 2, 3, 4 września 2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tych dniach będą prowadzone zajęcia w oddziałach przedszkolnych w godzinach 7:00 – 17:00 i w świetlicy w godzinach 6:30 – 17:30.

07 września 2020 r. rozpoczyna się nauka stacjonarna dla klas 1-8 SP wg obowiązującego planu lekcji umieszczonego na stronie szkoły. W trakcie nauki i przebywania uczniów na terenie szkoły zachowane zostaną warunki sanitarne zgodne z wytycznymi GIS, MEN, MZ.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 wg zamieszczonego wcześniej na stronie szkoły harmonogramu.

Dziękujemy za dotychczasową wyrozumiałość.

Życzymy dużo wytrwałości, pogody ducha, a przede wszystkim zdrowia w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021.

W imieniu Dyrekcji i Grona Pedagogicznego
Dorota Skulska-Wittbrodt

Post Author: Maria Bohn