OFERTA WSPÓŁPRACY – WOLONTARIATU DLA UCZNIÓW KLAS VIII

Stowarzyszenie Nasze Orłowo planuje przeprowadzić akcję porządkowania zabytkowych cmentarzy na Kolibkach oraz na Górze Donas (Dąbrowa). W czasie tej akcji będzie istniała możliwość zrealizowania wolontariatu przez uczniów klas VIII.
Akcja odbywać się będzie na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad sanitarnych.
Harmonogram prac:
13.03 – Kolibki,
20.03 – Góra Donas,
27.03 – Kolibki,
10.04 – Kolibki,
17.04 – Góra Donas,
24.04 – Kolibki.

Pracować będziemy w godz. 12.00 – 18.00. Nie trzeba brać udziału we wszystkich akcjach, aby otrzymać zaświadczenie, jednak rozpoczęcie wolontariatu będzie możliwe wyłącznie na pierwszej akcji. W wolontariacie mogą zgodnie z przepisami polskiego prawa uczestniczyć wszystkie osoby, jednak my, zgodnie z polityką stowarzyszenia, dopuszczamy osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. 13-18 lat) oraz osoby pełnoletnie. W szczególnych przypadkach dopuszczamy osoby młodsze.W ramach współpracy zostanie zawarta umowa pomiędzy stowarzyszeniem a wolontariuszem i jego opiekunami prawnymi (oboma), do której sporządzona będzie w formie załącznika ewidencja godzin. Prosimy obowiązkowo o zgłoszenie się wcześniej mailowo na adres: kontakt@naszeorlowo.pl w celu zawarcia umowy oraz przekazania regulaminu wolontariatu.

Wolontariuszom zostanie przydzielony opiekun wolontariatu z ramienia stowarzyszenia, który będzie koordynował przebieg współpracy.

Po zakończonym wolontariacie stowarzyszenie wystawi zaświadczenie odbycia wolontariatu opatrzone pieczęcią stowarzyszenia na żądanie wolontariusza.

Z poważaniem,
Adam Stelmaszewski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nasze Orłowo

Post Author: Magdalena Gołyszny