OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ nr 2 – F E R I E 2 0 1 9

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
F E R I E 2 0 1 9
 
ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 
1. FERIE NA WESOŁO – zajęcia dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej, których celem jest urozmaicenie dnia poprzez udział w grach i zabawach, rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem. W przyjemnej atmosferze spędzanej z rówieśnikami, uczniowie będą doskonalić umiejętności pisania, czytania, liczenia oraz będą rozwijały percepcję wzrokową i słuchową.
prowadzące: Beata Wojciechowska, Dorota Derheld
18.02.19r.- 22.02.19r. (5 dni) – godz. 9:00-11:00
 
2. „Koncentracja, relaksacja, twórcze myślenie” – zajęcia dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
Celem jest pogłębienie umiejętności koncentracji oraz myślenia twórczego kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów w miłej, swobodnej atmosferze poprzez wykorzystanie różnorodnych których celem jest urozmaicenie dnia poprzez udział w grach i zabawach, poszerzanie zainteresowań; forma przyjemnego spędzenia czasu z rówieśnikami – prowadzące: Beata Gawenda-Kulczak, Aneta Parczyńska
14.02.19r. (czwartek) i 15.02.19r. (piątek) – godz. 11.30-13.30
 
 
3. „RPG w PPP” – zajęcia dla młodzieży od 15 roku życia – spotkania z grą typu RPG. Poprzez udział w rozgrywce w grze fabularnej uczestnicy będą mogli zobaczyć jak komunikować się z innymi, podejmować trudne decyzje w grupie, współdziałać by osiągnąć cel a przede wszystkim twórczo i wesoło spędzić czas w ferie – prowadzący: Marta Sulewska, Mateusz Grygiel
12.02.19r. – godz.12:00 – 14:00
13.02.19r. – godz.12:00 – 14:00
14.02.19r. – godz. 9:00 – 13:00
15.02.19r. – godz. 9:00 – 11:00
 
4. FERYJNY KLUB FILMOWY – zajęcia dla młodzieży od 15 roku życia – każdego dnia będziemy oglądać różne filmy i dzielić się refleksjami na ich temat. Będzie to doskonała okazja do konstruktywnego i przyjemnego spędzenia wolnego czasu przy ciekawych propozycjach filmowych, prowadzący: Andrzej Pawełko, Mateusz Grygiel
18.02.19r. – godz. 15:00-17:00
19.02.19r. – godz. 12:00-14:00
 
 
ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI
 
5. TRENING UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH
Wszystkiego w życiu można się nauczyć, także tego, jak być skutecznym i empatycznym rodzicem. Zapraszamy na intensywny trening, podczas którego poznamy i poćwiczymy w praktyce konkretne techniki, sposoby rozwiązywania konfliktów i innych sytuacji trudnych w relacji z dzieckiem. Zajęcia mają charakter warsztatowy, a ich celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych i poprawa relacji dziecko-opiekun – prowadzące: Izabela Derewicz-Czupryniak, Aneta Parczyńska
11.02.19r. – 15.02.19r. (5 dni) godz.: 09.00-11.00
 
6. PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH MAŁE DZIECI (od urodzenia do podjęcia nauki w szkole)
prowadząca: Anna Kosecka
14.02.19r. – godz. 14:00-18:00
 
7. ŻYCIE W MICIE. JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM O SEKSIE? – konsultacje indywidualne z psychologiem seksuologiem
prowadząca: Aneta Czajkowska
12.02.19 r. godz. 11:00
19.02.19 r. godz. 11:00
 
8. MEDIACJE NA FERIE
Mediacja to działanie osoby trzeciej, niezaangażowanej w spór, pomagające skonfliktowanym stronom w samodzielnym dojściu do porozumienia. W okresie ferii zimowych zapraszamy na taką formę alternatywnego rozwiązywania sporów między rodzicami, a dziećmi oraz między samymi partnerami. Celem spotkań mediacyjnych będzie analiza przyczyn trudności oraz znalezienie rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony konfliktu –
prowadzące: Izabela Derewicz-Czupryniak i Beata Gawenda-Kulczak
11.02.19 godz. 11:30
19.02.19 godz. 11:30
 
 
Udział w zajęciach jest bezpłatny!
 
Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezerwacja telefoniczna – 58/6233139, 58/6673501
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Opata Hackiego 13
81-213 Gdynia
 
www.ppp2gdynia.szablon.pl
 

Post Author: Maria Bohn