OBIADY – BARDZO WAŻNE

Drodzy Rodzice/Opiekunowie

W roku szkolnym 2021/2022 zostanie wprowadzony nowy, elektroniczny system, który będzie regulował korzystanie ze stołówki szkolnej. System e-Stołówka będzie rejestrował wejścia do stołówki, kontrolował płatności, wysyłał rodzicom/opiekunom prawnym informację o kwocie płatności na kolejny miesiąc, przypominał na 3 dni przed o upływie terminu płatności oraz umożliwiał odwołanie posiłków 24h na dobę.

e-Stołówka instrukcja dla rodzica

Aby zapisać dziecko na obiady należy pobrać, wypełnić i odesłać na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły do 3. września poniższą deklarację

deklaracja zapisu dziecka na obiady

W odpowiedzi na złożoną deklarację na podany w niej adres mailowy otrzymają Państwo link do „Panelu Rodzica”.

Następnie na konto Rady Rodziców należy wpłacić kwotę w wysokości 7 zł za kartę zbliżeniową oraz smycz.

Nr konta Rady Rodziców: 09 1240 5354 1111 0010 7626 5348 Bank Pekao S.A. Oddział w Gdyni

Po przesłaniu potwierdzenia powyższej wpłaty na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl, wychowawcy klas otrzymają listę uczniów wraz z numerem karty, które zostaną przekazane dzieciom.

Aby zrezygnować z obiadów należy pobrać, wypełnić i odesłać na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl lub złożyć w sekretariacie szkoły poniższą rezygnację

oświadczenie o rezygnacji z posiłków

Opłaty za obiady muszą być uiszczane we wskazanych terminach. Płatność dokonana w innym niż podany terminie będzie każdorazowo zwracana na konto podane w deklaracji zapisu, a system uniemożliwi wejście ucznia do stołówki.

 

We wrześniu będzie możliwość zakupu obiadu dla wychowanków OP i uczniów klas 1-8 SP.
21 dni żywieniowych x 5.00 zł = 105.00 zł

Opłatę za obiady za wrzesień 2021 r. proszę wpłacać wyłącznie na konto Szkoły w dniach 1-3 i 6 września 2021 r.

 

Nr konta bankowego do wpłat za obiady: 29 1020 4900 0000 8502 3084 4658
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok
Przykład opisu przelewu:  Anna Kowalska I a obiady za IX/2021.

Kontakt z intendentem jest możliwy przez wysłanie maila w aplikacji lub tradycyjnie drogą elektroniczną na adres obiady@sp12gdynia.edu.pl

 

Poniżej harmonogram wpłat za obiady w roku szkolnym 2021/2022

harmonogram wpłat 2021_2022

Post Author: Magdalena Bukowska