OBIADY W MAJU

Szanowni Państwo

Informujemy, że w maju jest możliwość zakupu obiadu
dla wychowanków OP i uczniów klas 1-3 SP.

Obiady będą wydawane od 5 maja br.

Dla  wychowanków OP 19 dni żywieniowych x 4.00 zł = 76.00 zł

Dla uczniów klas 1-3 SP 16 dni żywieniowych x 4.00 zł = 64.00 zł

Należność za obiady za maj  2021 r. proszę wpłacać wyłącznie na konto Szkoły
 w dniach 28 kwietnia-6 maja br.

Nr konta bankowego do wpłat: 29 1020 4900 0000 8502 3084 4658

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, miesiąc i rok

Przykład opisu przelewu:  Anna Kowalska I a obiady za 05/2021.

Przelewy niepoprawnie zatytułowane będą zwracane na konto.

 

Informujemy, także o konieczności zgłaszania rezygnacji z obiadów, kwarantanny dziecka, dłuższej nieobecności telefonicznie lub mailowo w sekretariacie szkoły lub u intendenta.

Post Author: Maria Bohn