02.10.2017 – Wycieczka Koła Fotograficznego do Gdyńskiego Centrum Filmowego w Gdyni