KARTA ZGŁOSZENIOWA DO ŚWIETLICY

Szanowni Rodzice/Opiekunowie

Poniżej zamieszczamy kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (2 strony). Prosimy o jej  dokładne wypełnienie, podpisanie i po zeskanowaniu wysłanie e-mailem  do kierownika świetlicy p. Katarzyny Milewskiej-Pijet

katarzyna.pijet@sp12gdynia.edu.pl

 lub proszę wypełnić, wydrukować, podpisać i złożyć w świetlicy szkoły.

Termin wysłania/dostarczenia zgłoszenia do 09 września 2022 r.

Karta zgłoszeniowa do świetlicy

Post Author: Maria Bohn