KALENDARZ

LP. TREŚĆ ZADANIA
ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI
     1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy 03.09. godz.11.00
     2. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Spotkania uczniów
z wychowawcami – zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia (Statut, WSO, regulaminy); ocena zaopatrzenia w podręczniki szkolne (przekazana do biblioteki), omówienie stroju szkolnego, aktualne listy uczniów
dyrektor, wychowawcy 03.09. poniedziałek
godz. 9.00
     3. Klasa 1 SP pasowanie na ucznia dyrektor 03.09. poniedziałek
godz. 10.00
     4. Zebranie z rodzicami Nr 1 wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 12.09.(środa)
     5. Rada Pedagogiczna wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 17.09. (poniedziałek)
     6. Sprzątanie Świata dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy 21.09. (piątek)
     7. Przegląd i prolongata legitymacji szkolnych- gospodarz klasy składa rano komplet legitymacji całej klasy i odbiera tego samego dnia wychowawca – uzgadnia z sekretariatem 10.09. –  14.09.
     8. Zakończenie wpisów do e-dzienników, oddanie klasowych planów wychowawczych, planów adaptacyjnych klas 1 i 4 SP wychowawcy, nauczyciele 21.09. (piątek)
  9. Oddanie planów pracy zespołów przedmiotowych, ds. promocji szkoły, profilaktyczno-wychowawczego wychowawcy, nauczyciele, opiekunowie grup wiekowych 28.09. ( piątek)
  10. IV Bieg Uliczny im. Generała Mariusza Zaruskiego dyrektor, nauczyciele 05.10. (piątek)
  11. Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej. SU, dyrektor, wicedyrektorzy 12.10. (piątek)
  12. Wszystkich Świętych – dzień wolny od pracy dyrektor 01.11. (czwartek)
  13. 2 listopada – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor 02.11 (piątek)
  14. Zebranie  z rodzicami nr 2 nauczyciele 14.11. ( środa)
  15. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna wg zarządzenia dyrektor listopad
  16. Egzaminy próbne klas III G i klas VIII SP wg zarządzenia nauczyciele, wychowawcy listopad/grudzień
  17. Wystawienie przewidywanych ocen za I półrocze ze wszystkich przedmiotów oraz  nieodpowiednich lub nagannych z zachowania nauczyciele + wychowawcy do 17.12. (poniedziałek) do 16:00
  18. Konsultacje z rodzicami  wg zarządzenia – wezwanie rodziców uczniów zagrożonych i uzyskanie pisemnego poświadczenia zapoznania się z ocenami ( dołączyć do teczki wychowawcy) dyrektor, wicedyrektorzy 19.12.( środa)
  19. Spotkania świąteczne z wychowawcą, Jasełka. wychowawcy 21.12. (piątek)
  20. Zimowa przerwa świąteczna MEN od 24.12 do 31.12.
  21. ROK 2019
  22. Nowy Rok – dzień wolny od pracy MEN 01.01.(wtorek)
  23. Wystawienie ocen śródrocznych, poinformowanie uczniów i rodziców wg zasad obowiązujących w Statucie nauczyciele do 18.01.(piątek) do 16.00
  24. Klasyfikacyjne Posiedzenia Rad Pedagogicznych wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 22.01. (wtorek)

23.01. (środa)

  25. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające klasyfikację śródroczną dyrektor,wicedyrektorzy 25.01.(piątek)
  26. Zebranie Nr 3 wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 30.01.(środa)
  27. II PÓŁROCZE
  28. FERIE ZIMOWE wg zarządzenia Kuratora Oświaty 11.02-24.02.
  29. Zebrania z rodzicami  nr 4 wg zarządzenia wicedyrektorzy 20.03. (środa)
  30. Dzień Otwarty Szkoły Zespół ds. promocji 07.03.(czwartek)
  31. Rekolekcje Wielkopostne wg zarządzenia księża, katecheci 08 – 09.04 (pn., wt.)
  32. EGZAMIN GIMNAZJALNY KL. III wg zarządzenia; dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów SP 12 dyrektor, wicedyrektor 10.04.–12.04. (śr., czw., pt.)
  33. EGZAMIN GIMNAZJALNY KL. VIII wg zarządzenia; dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów SP 12 dyrektor, wicedyrektor 15.04.–17.04. (pn, wt., śr.)
  34. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA MEN 18.04. – 23.04.
  35. Wydanie zaświadczeń o gotowości podjęcia nauki w szkole podstawowej wychowawcy P1, P2, P3 do 27.04.
  36. 1 maja – dzień wolny od pracy dyrektor 01.05. (środa)
  37. 2 maja – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor czwartek
  38. Święto Konstytucji  – dzień wolny od pracy MEN, dyrektor 03.05. (piątek)
  39.
  40. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych i końcowych oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania. nauczyciele, wychowawcy do 10.05. (piątek) do godz. 16.00
  41. Zebranie z rodzicami nr 5 wg zarządzenia dyrektor 15.05. (środa)
  42. Święto Szkoły – festyn pod hasłem „Wspólna zabawa to wielka sprawa” dyrektor, wicedyrektorzy 01.06. (sobota)
  43. Bal Absolwenta klas VIII SP 12 wychowawcy, rodzice 07.06. (piątek)
  44. Bal Absolwenta Gimnazjum wychowawcy, rodzice 08.06. (sobota)
  45. Wystawienie ocen rocznych i końcowych, poinformowanie uczniów i zawiadomienie rodziców przez wychowawców  wg zasad zawartych w Statucie nauczyciele, wychowawcy do 10.06. (poniedziałek) do 15.00
  46. Składanie podań o egzamin klasyfikacyjny uczeń lub rodzic 11.06. do g.1400
  47. Klasyfikacyjne Posiedzenia Rady Pedagogicznej wg zarządzenia wicedyrektorzy 13.06.(czwartek)

14.06. (piątek)

  48. Posiedzenie Rady Pedagogicznej zatwierdzające klasyfikację roczną wyników nauczania i zachowania dyrektor 17.06. (poniedziałek)
  49. Wieczór Laureata klas 4-8 SP i III G wychowawcy, rodzice 18.06. (wtorek)
  50. Oddanie świadectw i dyplomów do podpisu dyrektora wychowawcy 17.06. – 19.06.
  51. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla absolwentów G i oddziałów przedszkolnych dyrektor, wicedyrektorzy, wychowawcy 19.06. (czwartek)
  52. Boże Ciało – dzień wolny od pracy dyrektor 20.06.(czwartek)
  53. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów 1-8 SP wg zarządzenia dyrektor, wicedyrektorzy 21.06. (piątek)