HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2023/2024

  Zebrania z rodzicami nr 1 wg zarządzeni
  Zebrania z rodzicami nr 2 wg zarządzeni
  Konsultacje z rodzicami  wg zarządzenia – wezwanie rodziców uczniów zagrożonych i uzyskanie pisemnego poświadczenia zapoznania się z ocenami (dołączyć do teczki wychowawcy)
  Zebrania z rodzicami nr 3 wg zarządzenia
  Konsultacje z rodzicami klas 1–7, zebrania z rodzicami klas 8
  Zebrania z rodzicami nr 5 wg zarządzenia – uzyskanie pisemnego poświadczenia zapoznania się z ocenami (dołączyć do teczki wychowawcy)