ERASMUS +

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni przy ul. Stawnej od 01.09.2014 r. bierze udział w realizacji edukacyjnego programu UE Erasmus +. Tytuł projektu to „Młodzi obywatele Europy – nasza przyszłość. Droga poznania, wzrastania i rozumienia”. Jego realizacja dobiegła końca 31.08.2016 r. Dwa ostatnie spotkania z udziałem uczniów odbyły się w Polsce i w Finlandii.

VI spotkanie projektowe  pt.”IT nasza przyszłość” odbyło się w Polsce w dniach 3 – 9 kwietnia 2016 r. Miało miejsce w Warszawie i w Gdyni – w ZS7.  Przybyły na nie delegacje uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich z Bułgarii, Włoch, Chorwacji, Turcji, Rumunii, Finlandii. Do Warszawy wyjechało 14 naszych uczniów z ZS 7 i 3 nauczycielki. Temat spotkania dotyczący informatyki jako dziedziny przyszłości był obecny w działaniach w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i na lekcjach informatyki prowadzonych przez nauczycieli z krajów partnerskich. Uczestnicy odwiedzili także Wydział ETI na Politechnice Gdańskiej, gdzie wzięli udział w wykładach i prezentacjach na tematy związane z  informatyką i jej obecnością w naszym życiu i perspektywami jej rozwoju w przyszłości. W Warszawie uczestnicy realizowali program spotkania związany z drugim ważnym tematem – tolerancją dla inności i różności: poznawanie różnych religii, wielokulturowość. Odwiedzili m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich. Wiele zajęć integrujących przyczyniło się do zawiązania przyjaźni między  wszystkim uczestnikami VI spotkania projektowego w Polsce, a kompetencje posługiwania się językiem angielskim zostały znacznie pogłębione. Zagraniczni uczniowie byli goszczeni w domach naszych 17 uczniów. Serdecznie dziękujemy za niezwykłą gościnność i  życzliwość!

VI spotkanie projektowe pt.Szkoła przyszłości” miało miejsce w Finlandii w dniach 15- 21 maja 2016 r. Uczniowie i nauczyciele z 7 krajów odwiedzili kilka typów szkół o różnych poziomach i zapoznali się z systemem fińskiego szkolnictwa, który znany jest ze swojej wysokiej efektywności. Uczestniczyli w wielu interesujących lekcjach, aktywnościach i w wycieczce do Helsinek.

Polscy uczniowie sami prowadzili lekcje w języku angielskim w szkole partnerskiej w Jarvenpaa: biologii: Karolina Konieczna i Zuzanna Goś po kierunkiem pani Agnieszki Borek, sztuki – Karolina Wilk i Oliwia Gutowska po kierunkiem pani Izabeli Kwiatkowskiej i wychowania fizycznego – Maciek Jaroń i Remik Cieśluk pod opieką pana dyrektora Arkadiusza Skrzyńskiego. W spotkaniu uczestniczyły także pani Magdalena Zmorzyńska – nauczycielka historii w naszej szkole i pani Elżbieta Malec – koordynatorka całego projektu Erasmus+.

Oba kolejne spotkania to także wykorzystana szansa na  poznanie dziedzictwa historycznego i kulturalnego Polski i Finlandii. To były dwa kolejne udane spotkania, również dlatego, że uczniowie i nauczyciele ze szkół partnerskich integrowali się między sobą i kształcili swe umiejętności  komunikacji w języku angielskim.

Ostatnie – finalne spotkanie z udziałem tylko nauczycieli szkół partnerskich odbywa się we Włoszech na Sycylii w dniach 5 – 9 czerwca 2016 r. Projekt Erasmus+, którego głównym koordynatorem był ZS nr 7 w Gdyni, przyniósł wiele korzyści i kończy się sukcesem.

Piosenka wykonana przez uczniów z fińskiej szkoły Er + nagranej w Finlandii i zdjęciami z VII spotkań projektowych