EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – ŻYCZENIA

Drodzy Ósmoklasiści, życzymy, aby podczas egzaminu towarzyszyło Wam opanowanie, skupienie, trafne dokonywanie wyborów oraz optymizm i wiara we własne możliwości.
Jak mawiają rycerze Jedi: „Niech moc będzie z Wami!”.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Post Author: Paulina Zielińska