CERTYFIKAT – BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOM

Wszyscy wiemy, jak pracuje nasza szkolna biblioteka. Właśnie za rok ciężkiej pracy otrzymałyśmy CERTYFIKAT – BIBLIOTEKA PRZYJAZNA UCZNIOM.

Spełniamy wszystkie wymienione tam zadania, jak: aktywna promocja czytelnictwa, stałe wzbogacanie księgozbioru o nowości (jest to ogromna zasługa Rady Rodziców, która dzielnie wspiera bibliotekę finansowo), pozytywne nastawienie do uczniów, szanowanie preferencji i sugestii uczniów, organizowanie akcji przyciągających czytelników, udostępnianie dużej czytelni, zatrudnianie trzech wykwalifikowanych bibliotekarzy, dostęp w dogodnych dla uczniów godzinach.

Cieszymy się, że nasze całoroczne wysiłki zostały docenione przyznaniem tego wyróżnienia. Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy podzielają zawarte w certyfikacie opinie.

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym możliwe jest takie efektywne funkcjonowanie naszej placówki.

Bibliotekarki

Post Author: Maria Bohn