12 listopada – dniem ustawowo wolnym od pracy

Informujemy, że 12 listopada 2018 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy, w którym nie obywają się zajęcia dydaktyczne oraz wychowawczo-opiekuńcze (świetlicowe).

Post Author: Maria Bohn