ZWROT PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 1. Zwrot podręczników szkolnych przez uczniów odbędzie się wg następującego harmonogramu:
8 czerwca 9 czerwca 10 czerwca 15 czerwca 19 czerwca
8:00 – 9:30 4a 5c 6a 7a 7d
9:30 – 11:00 5a 5d 6b 7b 8a
11:00 – 12:30 5b 5e 6c 7c 8b
12:30 – 14:00 6d

 

 1. W ramach wyznaczonych dla każdej klasy 90 minut, wychowawcy ustalają z uczniami dokładny czas oddania podręczników.
 2. Dla spóźnialskich ostateczny termin zwrotu – 22 czerwca w godz. 8:00-12:00.
 3. Uczniowie zwracają komplet podręczników: bez foliowych okładek, pozbawione notatek i zakładek, wygumkowane, z posklejanymi rozdarciami, wyprostowanymi pogiętymi kartkami, podpisane nazwiskiem i klasą.
 4. Przynoszą (ubrani w maseczkę) do biblioteki komplet książek zapakowany w reklamówkę i opisanej na zewnątrz (imię, nazwisko, klasa), odkładają w miejscu wskazanym przez bibliotekarza, potwierdzają zwrot podpisem (własnym długopisem) na liście wystawionej w bibliotece.
 5. Uczniowie klas 1-3 oddają podręczniki wychowawcy w wyznaczonym przez niego terminie.
 6. Po kwarantannie bibliotekarze dokonają oceny stanu technicznego podręczników.
 7. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub zagubienia książki rodzic zostanie o tym poinformowany i zobowiązany do wpłacenia kosztu zakupu podręcznika na konto Rady Rodziców.
 8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika szkolnego obowiązuje procedura:
 • Wpłacenie kwoty zawierającej koszt zakupu książki przez szkołę na konto Rady Rodziców –
 • W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, tytuł zagubionego podręcznika.
 • Dostarczenie do biblioteki potwierdzenia dokonania przelewu.

 

Wykaz podręczników do oddania.

Klasa 4           (8)     

Język polski – Nowe słowa na start 4

Historia – Wczoraj i dziś 4

Język angielski – Steps Plus 1

Matematyka – Matematyka z kluczem 4,  cz. 2 i kto nie oddał cz. 1

Przyroda – Tajemnice przyrody 4

Muzyka  – Klucz do muzyki 4

Plastyka – Do dzieła 4!

Technika – Jak to działa 4!

 

Klasa 5           (8)      

Język polski – Nowe słowa na start 5

Historia – Wczoraj i dziś 5

Język angielski – Steps Plus 2

Matematyka – Matematyka z kluczem 5, cz. 2 i  kto nie oddał cz. 1

Geografia – Planeta Nowa

Biologia – Puls Życia

Muzyka – Klucz do muzyki

Plastyka – Do dzieła 5!

Technika – Jak to działa 5!

 

Klasa 6           (9)     

Język polski – Nowe słowa na start

Historia – Wczoraj i dziś 6

Język angielski – Steps Plus 3

Matematyka – Matematyka z kluczem 6, cz. 2 i kto nie oddał cz. 1

Biologia – Puls życia 6

Geografia – Planeta Nowa 6

Muzyka – Klucz do muzyki 6

Plastyka – Do dzieła 6!

Technika – Jak to działa 6!

 

Klasa 7           (11)   

Język polski – Nowe słowa na start

Historia –  Wczoraj i dziś 7

Język angielski – English Plus Options 7

Język niemiecki – Magnet smart 1

Matematyka – Matematyka z kluczem 7

Fizyka – Świat fizyki 7

Chemia – Chemia Nowej Ery 7

Biologia – Puls Życia 7

Geografia – Planeta Nowa 7

Muzyka – Klucz do muzyki 7

Plastyka – Do dzieła 7!

 

Klasa 8 (11)   

Język polski – Nowe słowa na start 8

Historia – Wczoraj i dziś 8

WOS – Dziś i jutro

Język angielski – Repetytorium ośmioklasisty

Język niemiecki –Magnet smart 2 lub Magnet smart 3

Matematyka – Matematyka z kluczem 8

Fizyka – Świat fizyki 8

Chemia – Chemia Nowej Ery 8

Biologia – Puls Życia 8

Geografia – Planeta Nowa 8

Edukacja dla bezpieczeństwa – Żyję i działam bezpiecznie

 

 

 

 

Post Author: Maria Bohn