ZFŚS

 

  • do 31.03.2023 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie o uzyskanym dochodzie za 2022 rok. Emeryci/renciści dodatkowo składają decyzję emerytalną/waloryzację emerytury za 2022 rok

 

  • do 31.03.2023 r. proszę o powiadomienie w sekretariacie szkoły o chęci uczestnictwa w wycieczce organizowanej w ramach wypoczynku grupowego. Termin, koszt wycieczki uzależniony jest od ilości chętnych oraz możliwości finansowych ZFŚŚ

 

  • do 31.05.2023 r. należy złożyć wniosek o świadczenie nr 9 – wypoczynek indywidualny uprawnionych (tzw. „wczasy pod gruszą”)

 

  • do 31.08.2023 r. proszę o powiadomienie w sekretariacie szkoły o chęci uczestnictwa w corocznym spotkaniu integracyjnym uprawnionych, organizowanym w terminie 14.10.2023 r. Ze względu na liczbę uprawnionych musimy wcześniej dokonać rezerwacji lokalu

 

  • do 31.08.2023 r. należy złożyć wnioski o świadczenia nr 3 oraz 7

 

  • do 31.10.2023 r. należy złożyć wniosek o świadczenie nr 8 – pomoc finansowa na Święta