ZFŚS

Ważne terminy 2024 roku:

  • do 31.03.2024 r. należy złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie o uzyskanym dochodzie za 2023 rok. Emeryci/ renciści dodatkowo składają decyzję emerytalną/ waloryzację emerytury za 2023 rok.
  • do 31.03.2024 r. proszę o powiadomienie w sekretariacie szkoły o chęci uczestnictwa w wycieczce organizowanej w ramach wypoczynku grupowego. Termin, koszt wycieczki uzależniony jest od ilości chętnych oraz możliwości finansowych ZFŚŚ.
  • do 31.05.2024 r. należy złożyć wniosek o świadczenie nr 9 – wypoczynek indywidualny uprawnionych tzw. „wczasy pod gruszą”.
  • do 31.08.2024 r. proszę o powiadomienie w sekretariacie szkoły o chęci uczestnictwa w corocznym spotkaniu integracyjnym uprawnionych, organizowanym w terminie 14.10.2024 r. Ze względu na liczbę uprawnionych musimy wcześniej dokonać rezerwacji lokalu.
  • do 31.10.2024 r. należy złożyć wniosek o świadczenie nr 8 – pomoc finansowa na Święta.
  • do 31.08.2024 r. należy złożyć wnioski o świadczenia nr 3 oraz 7.