ZAJĘCIA Z WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO

W naszej szkole odbyły się zajęcia z wychowania komunikacyjnego. Uczestnikami byli uczniowie czwartych i piątych klas. Celem zajęć było kształtowanie w młodych ludziach postawy świadomego użytkownika miejskiego transportu zbiorowego. Na zajęciach proponowany był przegląd najbardziej popularnych środków transportu zbiorowego, wraz z porównaniem ich z wadami i zaletami korzystania z samochodu. W ramach zajęć zostały również omówione zagadnienia z zakresu rodzajów i form obecnie dostępnych biletów oraz możliwości ich kupienia. Istotną częścią kursu była nauka korzystania z rozkładów jazdy i samodzielne planowanie przez uczniów podróży. Nie bez znaczenia była również kwestia bezpieczeństwa oraz kultury, w miejskim transporcie zbiorowym.

Post Author: Maria Bohn