XI Mikołajkowe Zawody Pływackie

16 grudnia 2018 roku na Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 12 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni odbędą się XI Mikołajkowe Zawody Pływackie Program minutowy zawodów: 13.15 – wejście na pływalnie; 13.30 – otwarcie zawodów; 13.35 – 14.00 start dziewczęta i chłopcy z kategorii wiekowej 2012 i młodsi; 14.05 – 14.25 start dziewczęta i chłopcy z kategorii wiekowej 2011; 14.25 – 14.45 start dziewczęta i chłopcy z kategorii wiekowej 2010; 14.45 – 15.05 start dziewczęta i chłopcy z kategorii wiekowej 2009; 15.05 – 15.25 start dziewczęta i chłopcy z kategorii wiekowej 2008 -2007; 15.25 – 15.45 start dziewczęta i chłopcy z kategorii wiekowej 2006 -2005; 15.50 – 16.40 SZTAFETA RODZINNA 16.50 – 17.00 zakończenie zawodów W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych spełniający następujące wymogi: 1. Zostali zgłoszeni do zawodów przez wychowawcę klasy. Wychowawca, sporządza listę startową klasy zawierającą nazwisko, imię, rok urodzenia dziecka i wysyła mailowo na adres rafal@uks7gdynia.pl, (dotyczy uczniów SP nr 12 w Gdyni.) 2. Zostali zgłoszeni przez rodziców/opiekunów prawnych. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy rafal@uks7gdynia.pl, podając nazwisko, imię, rok urodzenia dziecka (dotyczy uczniów spoza SP nr 12 w Gdyni). Karta Startowa do pobrania będzie na stronie www.uks7gdynia.pl, https://sp12gdynia.pl Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12.12.2018r. (środa) do godziny 17.00. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy zgłoszeń przed terminem, liczba miejsc ograniczona (200 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.

KARTA STARTOWA XI MIKOŁAKOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH
Mikołajkowe 2018 regulamin

Post Author: Maria Bohn