WOLONTARIAT

Zasady organizacji wolontariatu w SP 12 w Gdyni

1. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, umożliwiając im udział w działaniach z zakresu wolontariatu.

2. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

3. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego prowadzi Samorząd Uczniowski (rada wolontariatu) w porozumieniem z Dyrektorem Szkoły.

4. Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu Szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej.

5. Radę wolontariatu tworzą uczniowie z klas 7-8 (po jednym przedstawicielu z klasy).

6. W szkole powołuje się z grona pedagogicznego koordynatora do spraw wolontariatu, który wspiera wolontariuszy w swych działaniach (p. Magdalena Thiel-Sawczuk, p. Anna Wicek, p. Dorota Furgalska).

7. Wolontariuszem może zostać każdy uczeń klasy 7-8 po uzyskaniu pisemnej zgody co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna.

8. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków.

9. W naszej szkole wolontariusze mogą działać zarówno na rzecz wspólnoty szkolnej (wolontariat wewnętrzny), jak i poza nią na rzecz środowiska lokalnego (wolontariat zewnętrzny).

10. Przykładowe działania w ramach wolontariatu wewnętrznego: pomoc w nauce, pomoc przy organizacji imprez na terenie szkoły, organizowanie imprez dla młodszych uczniów w ramach pracy biblioteki, sędziowanie na zawodach pływackich, pomoc w świetlicy i oddziałach przedszkolnych.

11. Przykładowe akcje zewnętrzne: akcje dla gdyńskiego hospicjum (sprzedaż kalendarzy, rozdawanie ulotek, zbieranie datków do puszek– listopad i kwiecień), WOŚP (każdy sam się rejestruje za zgodą rodzica), pomoc w organizacji imprezy Runmageddon.

12. Uczeń na koniec klasy 8 otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie wewnętrznym (za całokształt pracy w szkole). Jeśli łączna liczba godzin będzie równa lub większa od 20, uczeń dodatkowo otrzymuje 3 punkty na świadectwie – bardzo przydatne w rekrutacji do szkoły średniej.

13. Zaświadczenia o udziale w akcjach organizowanych poza szkołą uczeń dostarcza do wychowawcy.

14. Wszelkie informacje o wolontariacie będą umieszczane na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycielskim oraz na profilu szkoły na fb i stronie internetowej.

Magdalena Thiel-Sawczuk              magdalena.sawczuk@sp12gdynia.edu.pl 

Dorota Furgalska                              dorota.furgalska@sp12gdynia.edu.pl 

Anna Wicek                                       anna.wicek@sp12gdynia.edu.pl

Rada Wolontariatu – rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca: Agata Sadowska, klasa 8d

Zastępca: Janek Pepliński, klasa 7a

Pozostali członkowie:

Sylwia Szejpak, klasa 8a
Aleksy Żukowski, klasa 8b
Natalia Zduniak, klasa 8c
Tomasz Sowiński, klasa 8d
Aleksandra Betlejewicz, klasa 8e

 

Zostań wolontariuszem 31. Finału WOŚP!
Przeczytaj informację, jak zostać wolontariuszem i działaj!
 
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni poszukuje wolontariuszy do Kwesty Listopadowej, która odbędzie się w dniach 29.10. – 02.11.2022r.
Na czterech cmentarzach komunalnych, w Gdyni: Witomino, Spokojna, Kosakowo 
oraz w Rumi ul. Górnicza.
Zapisów można dokonać drogą elektroniczną wyłącznie z rodzicami lub opiekunami 
prawnymi: pod linkiem do dnia 26.10.2022 r.
Wpisanie się wolontariusza na listę zobowiązuje go do obecności na kweście

Ilość miejsc ograniczona. W przypadku dużej liczby chętnych organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do zmiany dnia lub godziny kwestowania (po uprzednim uzgodnieniu z wolontariuszem). Hospicjum nie potwierdza zgłoszenia telefonicznie ani mejlowo.
Wszelkie informacje na temat kwesty: facebook.com/HospicjumGdynia

Koordynatorzy akcji: Justyna Januka 501769915, Zdzisław Januka 795387947
Startuje akcja sprzedaży kalendarzy dla hospicjum

Sprzedaż kalendarzy pod kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Witominie odbędzie się 25. września 2022 r.

Informujemy również, że od tego roku szkolnego wszelkie akcje kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe organizuje młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 35.

Wszystkich chętnych zapraszamy do przyłączenia się w ramach wolontariatu.

Dnia 4. czerwca od godziny 10:00 do 13:00 na terenie naszej szkoły odbędzie się festyn. Chętnych wolontariuszy zapraszamy do pomocy.
Zgłoszenia do Pani Magdaleny Gołyszny.
Lubisz nowe wyzwania? Chcesz być częścią międzynarodowego festiwalu architektury i lepiej poznać miasto? Open House Gdynia czeka na Ciebie! 8. edycja festiwalu odbędzie się w przedostatni weekend maja. Poszukiwani są wolontariusze, którzy będą współtworzyć to wydarzenie i służyć pomocą uczestnikom.
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni poszukuje wolontariuszy do akcji POLA NADZIEI (zbiórka do puszek kwestarskich), która odbędzie się 3. kwietnia 2022 r.
Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w akcji.
Zapisy u szkolnego koordynatora wolontariatu: Pani Magdaleny Thiel-Sawczuk
Zapraszamy chętnych Wolontariuszy do rozdawania ulotek 6. lutego w Parafii Św. Maksymiliana i Podwyższenia Krzyża Św.

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni troszczy się o nieuleczalnie chorych od ponad 34 lat.

Choć hospicjum jest placówką medyczną, robimy wszystko, aby nasi podopieczni czuli się tu jak w drugim domu. Domu pełnym ciepła, życzliwych uśmiechów, domowych zapachów i kolorów. Opieka nad nieuleczalnie chorymi wymaga nie tylko właściwego, profesjonalnego podejścia medycznego. To również konieczność stosowania specjalistycznego sprzętu medycznego, terapeutycznego, leków, środków pielęgnacyjnych.

Dlatego tak ważna jest dla nas pomoc w postaci 1% podatku dochodowego. Za każdą przekazaną złotówkę z całego serca dziękujemy!

Uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w akcji, proszeni są o kontakt z Panią Magdaleną Thiel-Sawczuk poprzez Teams.

Zapraszamy do udziału w akcji „Wszystkiego dobrego dla chorego”, organizowanej przez Fundację Dr Clown.
Z okazji Światowego Dnia Chorego (11 lutego) nasi wolontariusze odwiedzą pacjentów pomorskich szpitali, by prócz uśmiechu, wręczyć im kartki z życzeniami otuchy i powrotu do zdrowia. W tym roku kartki trafią m.in. do pacjentów Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.
Aby dołączyć do akcji wystarczy trochę papieru, kredek, wycinanek, ale przede wszystkim empatia i dobre chęci. Liczymy na wsparcie, w postaci własnoręcznie wykonanych kartek (format max. A5, bez kopert) z indywidualnie wypisanymi życzeniami dla każdego chorego.
Każda, nawet najmniejsza ilość będzie radością i wsparciem dla pacjentów Szpitala Morskiego im. PCK.
Kartki powinny być gotowe do 3. lutego 2022 r.

Ruszyły zapisy 30. Finału WOŚP, który odbędzie się 30. stycznia 2022 r.

Aby zostać wolontariuszem WOŚP należy zarejestrować się wypełniając formularz.

Fundacja Świętego Mikołaja poszukuje pomocników do ręcznego pisania listów do darczyńców.

Twoim zadaniem będzie ręczne napisanie listów z podziękowaniami i życzeniami świątecznymi do osób, które w minionym roku wpłaciły darowiznę na nasze działania.

Listy możesz pisać w domu i odesłać pocztą do biura Fundacji na adres: Fundacja Świętego Mikołaja, ul. Koszykowa 24 lok. 7, 00-553 Warszawa

Napisane listy muszą zostać dostarczone do fundacji do 19 listopada.

Po zakończeniu zadania każdy wolontariusz otrzyma zaświadczenie z podaną liczbą godzin. Za każde 2 ładnie i starannie napisane  listy, zaliczamy 1 godzinę wolontariatu (2 listy = 1 godz. wolontariatu).

Aby się zgłosić wypełnij formularz rejestracyjny: formularz zgłoszenia
Po jego wypełnieniu skontaktujemy się z tobą i przekażemy ci potrzebne informacje.

Więcej informacji na stronie https://mikolaj.org.pl/aktualnosci/wolontariat2021/

Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni poszukuje wolontariuszy do Kwesty Listopadowej, która odbędzie się w dniach 29.10. – 02.11.2021 r. na cmentarzach komunalnych w: Gdyni (na Witominie oraz na cmentarzu wojskowym na Oksywiu), Kosakowie oraz Rumi.

Zapisów można dokonać drogą elektroniczną wyłącznie z rodzicami lub opiekunami prawnymi wypełniając formularz zgłoszenia do dnia  26.10.2021 r. Wpisanie się wolontariusza na listę zobowiązuje go do obecności na kweście. Ilość miejsc ograniczona. W przypadku dużej liczby chętnych zastrzegamy sobie prawo do zmiany dnia lub godziny kwestowania po uprzednim uzgodnieniu z wolontariuszem. Hospicjum nie potwierdza zgłoszenia telefonicznie ani mailowo. Wszelkie informacje na temat kwesty: www.facebook.com/HospicjumGdynia

Koordynatorzy akcji: Justyna Januka 501-769-915, Zdzisław Januka 795-387-947

Zeszłoroczne akcje porządkowania cmentarzy, w ramach których był organizowany wolontariat dla uczniów klas VIII okazał się ogromnym sukcesem. Zapraszamy na kolejną edycję wolontariatu, w ramach którego uczniowie porządkować będą gdyńskie cmentarze na Kolibkach i Górze Donas.

Szczegółowe informacje na ten temat, w tym regulamin, dostępne są na stronie naszeorlowo.pl/wolontariat.

Ze względu na konieczność zawarcia umowy chętni do wolontariatu mają obowiązek zgłosić się wcześniej mailowo.

Zasady przetwarzania danych osobowych: https://naszeorlowo.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

Startuje akcja sprzedaży kalendarzy dla hospicjum pod kościołami na Witominie:

  • 19 września 2021 r. w parafii pw. Św. Maksymiliana,
  • 26 września 2021 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Wszystkich chętnych zapraszamy do przyłączenia się w ramach wolontariatu.

Dnia 18 września 2021 r. w godzinach 9.30-14.30 na terenie naszej szkoły odbędzie się festyn rekreacyjno-sportowy.

Chętnych wolontariuszy zapraszamy na spotkanie organizacyjne we wtorek 14 września o godzinie 15:30 przy sali gimnastycznej.

W dniach 4-5 września 2021 r w godzinach 9:00-15:00 istnieje możliwość realizacji wolontariatu podczas biegu Runmageddon Gdynia Kolibki.

Wolontariat organizowany jest przez Fundację Runmageddon.

Lokalizacja biegu: Gdynia – Park Kolibki, al. Zwycięstwa 291

Proponowana strefa do obstawienia: Strefa Kids – obszar biegu dla dzieci

Pomoc w strefie Kids polega na obstawieniu trasy biegu dla dzieci w wieku 4-11 lat. Przy każdej przeszkodzie będzie stał co najmniej jeden Wolontariusz, który ma za zadanie wyjaśnić zawodnikom jak pokonać przeszkodę oraz ewentualnie pomóc w jej pokonaniu. Wszystkie zasady oraz instrukcja obsługi wyznaczonego stanowiska zostanie przedstawione młodzieży w ciągu dnia Wolontariatu na specjalnej odprawie.

Jest to strefa, która szczególnie przypada do gustu naszym młodym Wolontariuszom, ponieważ jest na niej dużo zabawy i śmiechu 🙂

Wolontariusz ma zapewnione:

– całodzienne wyżywienie
– koszulkę oraz bandankę Runmageddon
– zniżki na start lub bony na odzież
– procesjonalną opiekę organizatorską
– ubezpieczenie NNW
– zaświadczenie o odbytym wolontariacie

Chęć udziału w Wolontariacie można zgłosić na 2 sposoby:

– przez stronę www.runmageddon.pl/wolontariat
– telefonicznie pod numerem 530 650 267