WOJEWÓDZKO – METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY

WOJEWÓDZKO – METROPOLITALNY KONKURS BIBLIJNY
im. 
Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda

Ewangelia wg Św. Marka 2019/2020

W piątek 31 stycznia 2020 r. o godz. 13.30 odbył się Etap Szkolny Konkursu Biblijnego z Ewangelii wg Św. Marka w dwóch kategoriach wiekowych.

Uczniowie klas IV –VI uzyskali następujące wyniki:

Magdalena Mąka                   39 pkt / 39 pkt

Maciej Wyszyński                  38 pkt / 39 pkt

Szczepan Kochański              37 pkt / 39 pkt

Grzegorz Weronko                 37 pkt / 39 pkt

Paulina Pazdrak                     35 pkt / 39 pkt

 

Uczniowie klas VII –VIII:

Karol Mąka                            36 pkt / 42 pkt

Krzysztof Weronko               35 pkt / 42 pkt

                                  

Z uczniów klas  IV – VI biorących udział w konkursie do etapu rejonowego przeszli ci, którzy uzyskali 37 i więcej punktów, natomiast z klas VII – VIII : 35 i więcej. Naszą szkołę na kolejnym etapie konkursu miało reprezentować 6 uczniów.

W związku z niemożliwością przeprowadzenia Etapów Rejonowych oraz Etapu Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego, wynikającą z utrzymującej się epidemii Covid –19, organizatorzy postanowili:

  • na podstawie wyników, które osiągnęli uczniowie na etapie szkolnym w dniu 31 stycznia 2020 roku wyłonić finalistów i laureatów Konkursu Biblijnego Etapu Rejonowego.
  • Komisje Rejonowe przekażą, zgodnie z Regulaminem Konkursu Biblijnego Protokół zawierający listę uczniów z najwyższą punktacją (osiągniętą na etapach szkolnych). Na podstawie przekazanych protokołów Wojewódzko – Metropolitalna Komisja Konkursu Biblijnego sporządzi listę finalistów Etapu Wojewódzko – Metropolitalnego.

 

Finaliści konkursu z SP 12:

Magdalena Mąka                   klasa V b

Maciej Wyszyński                  klasa V a

Karol Mąka                            klasa VII c

Krzysztof Weronko               klasa VII a

Tytuł laureata konkursu otrzymali:

Magdalena Mąka                 klasa V b        I miejsce

Maciej Wyszyński                klasa V a

Równocześnie z konkursem wiedzy odbył się konkurs plastyczny dla uczniów klas

 I – IV SP i przedszkoli. Dzieci wykonywały prace konkursowe dowolną techniką (farby, kredki, wyklejanki) na formacie A 4 lub A 3.  Zostały one ocenione przez  jury powołane przez Rejonową Komisję Konkursu. Uczniowie naszej szkoły uzyskali następujące wyniki:

  • w kategorii : Przedszkola i kl.0 Teresa Szweda  OP1   – 1 miejsce
  • w kategorii : kl. II Martyna Kołakowska 2b – wyróżnienie
  • w kategorii : kl. III i IV Julia Bobowska 3b – 2 miejsce

Serdecznie gratulujemy.

 

 

 

 

Post Author: Maria Bohn