UWAGA!!!

UWAGA!

W związku z utrzymującymi się upałami Dyrektor Szkoły zarządza od dnia 12 do 18 czerwca b.r. prowadzenie zajęć z uczniami w ramach wariantu „B” t.j. lekcji 30 minutowych.

Godziny pracy świetlicy i oddziałów przedszkolnych pozostają bez zmian.

Post Author: Administrator