Uroczyste zakończenie roku szkolnego

             

  1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas III G odbędzie się na sali gimnastycznej w dniu 21 czerwca 2018r. o godz. 18.00.
  2. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas III SP odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018r. o godz. 8.30 na dziedzińcu szkolnym.
  3. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 1-7 SP i II G odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018r. o godz. 9.30 na dziedzińcu szkolnym.
  4. Przy deszczowej pogodzie uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas wymienionych w punkcie 2 i 3 wg następującego porządku:
  • klasy III SP na sali gimnastycznej o godz. 8.30 dyrektor D. Skulska-Wittbrodt
  • klasy IV-VI SP na górnym holu „nowego” segmentu o godz. 9.30

wicedyrektor I. Kudelska

  • klasy I-II SP- na dolnym holu „nowego” segmentu o godz. 9.30

wicedyrektor M. Śmiełowska-Bohn

  • klasy VII SP i II G na sali gimnastycznej o godz. 9.30

dyrektor D. Skulska –Wittbrodt

 

Post Author: Katarzyna Wysocka