UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19 czerwca b.r. wg następującego harmonogramu:
1. Klasy 8 SP – sala gimnastyczna, godz. 8.00;
2. Klasy III G – sala gimnastyczna, godz. 10.00;
3. Klasy 1-7 SP – dziedziniec szkolny, godz. 12.00;
4. Przy deszczowej pogodzie uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas wymienionych w punkcie 3 wg następującego porządku:
➢ klasy 1-3 SP na sali gimnastycznej o godz. 12.00, dyrektor D. Skulska-Wittbrodt,
➢ klasy 4-5 SP na górnym holu „nowego” segmentu o godz. 12.00, wicedyrektor M. Śmiełowska-Bohn;
➢ klasy 6-7 SP na dolnym holu „nowego” segmentu o godz. 12.00, wicedyrektor I. Kudelska

Post Author: Maria Bohn