SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ KLAS 4-8 SP ORAZ GIMNAZJUM

Dnia 26 października  2018 r.,  w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, odbył się  w naszej szkole Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej.

Celem naszego konkursu było uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zainteresowanie uczniów poezją patriotyczną oraz rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień uczestników.

Zgodnie z regulaminem komisja w składzie mgr Barbara Mielewczyk oraz mgr Jolanta Timofiejuk oceniała zgodność doboru repertuaru z tematyką, stopień pamięciowego opanowania tekstu, zaangażowanie emocjonalne i pomysłowość interpretacji,  płynną deklamację oraz ogólny wyraz artystyczny.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria klas 4-6 SP

I m-ce              Antonina Majchrzak 6 d

II m-ce             Antoni Heidrich 6 d

III m-ce           Dorota Słowi 4 a

Kategoria kl. 7-8 SP oraz kl. III G

I m-ce              Zuzanna Wiklent III A

II m-ce             Karolina Ptaszyńska III A

III m-ce           Mariusz Rzepiak  8 c

Wyróżnienia

Zofia Gajewska 5 a (wiersz autorski)

Aleksander Grabowski 4 e   (interpretacja)

Mariusz Rzepiak 8 c (strój, oprawa artystyczna)

Konkurs okazał się dla recytatorów niezapomnianym, duchowym przeżyciem. Uczniowie prezentowali wysoki poziom artystyczny.

Zainteresowanych  poezją  patriotyczną  zapraszamy do kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku szkolnym.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ORGANIZATORZY

Post Author: Maria Bohn