SZKOLNY KONKURS PIOSENKI ŻEGLARSKIEJ

 1. Adresaci: Uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni
 2. Termin: 16.05.2022r. godz.14.45 sala 98.
 3. Repertuar: Piosenki o tematyce marynistycznej .
 4. Cele konkursu:
 • Propagowanie kultury żeglarskiej wśród dzieci
 • Popularyzacja piosenki żeglarskiej
 • Zainteresowanie uczniów tematyką marynistyczną
 •  Integracja społeczności szkolnej.
 • Prezentacja talentów muzycznych.
 • Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.
 1. Warunki uczestnictwa: 

-w konkursie mogą brać udział soliści

-uczestnicy wykonują dowolnie wybraną jedną piosenkę o tematyce marynistycznej

-uczestnicy wykonują swój repertuar z podkładem muzycznym lub żywym akompaniamentem.

-prezentacje utworów nie mogą być dłuższe niż 3 minuty.

6. Kryteria oceny:

 a) Staranność wykonania (dykcja, interpretacja, intonacja ,emisja)

b) Dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy

c) Walory wokalne

d) Pomysłowość i oryginalność wykonania

e) Prezentacja -ogólny wyraz artystyczny

f) Dodatkowe atuty prezentacji (np. stroje, rekwizyty)

7Organizatorzy zapewniają , sprzęt do odtwarzania CD i innych nośników, keyboard.

Kolejność prezentacji ustala Organizator.

8. Ogłoszenie  wyników nastąpi 17.05.2022r.

9. Laureaci I, II, III miejsca Szkolnego Konkursu Piosenki Żeglarskiej otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

10. Wręczenie dyplomów oraz nagród dla uczniów odbędzie się na apelach grup wiekowych.

 

Organizatorzy:

mgr Anna Jabłońska

mgr Magdalena Gołyszny

mgr Alicja Urbaniak

mgr Marta Frączyk

Post Author: Magdalena Gołyszny