SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ

 1. Adresaci: Uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej nr 12
 2. Termin: 3 grudnia 2019r.
 3. Repertuar: Piosenki o tematyce świątecznej, kolędy, pastorałki.
 4. Cele konkursu :
 • Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Rozbudzanie w uczniach chęci wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek.
 • Integracja społeczności szkolnej.
 • Prezentacja talentów muzycznych.
 • Rozbudzanie zainteresowań muzycznych.
 1. Warunki uczestnictwa:

Uczestnik powinien:

 • przygotować piosenkę o tematyce świątecznej, kolędę lub pastorałkę (prezentacja utworu nie może przekraczać 3 minut)
 • posiadać podkład muzyczny:
  • na płycie CD podpisanej imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu, z podanym numerem podkładu na płycie i tytułem utworu,
  • na pendrive,
  • lub  na żywo ( akompaniować może nauczyciel, rodzic, rodzeństwo).

 

 1. Kryteria oceny:
 • Staranność wykonania.
 • Dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy.
 • Walory wokalne.
 • Dodatkowe atuty prezentacji (np. stroje, rekwizyty).
 1. 7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:
 • występ indywidualny
 • występ zespołu, którego liczebność nie może przekraczać 4 osób
 1. Laureaci I, II, III miejsca Szkolnego Konkurs Piosenki Świątecznej otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

9.Ogłoszenie  wyników nastąpi 10.12.2019 r.

10 .Wręczenie dyplomów oraz nagród dla uczniów odbędzie się na apelach grup wiekowych.

 1. Zgłoszenia do konkursu przyjmują wychowawcy lub katecheci do 29 listopada 2019 r. Na zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz tytuł prezentowanego utworu.

 

Organizatorzy:

mgr Anna Dęby

mgr Paulina Nowak

mgr Agnieszka Skulina

Post Author: Magdalena Gołyszny